loading
views

AVV CAO Besloten Busvervoer 2012

AVV CAO Besloten Busvervoer 2012


23 november 2011

AVV CAO Besloten Busvervoer 2012

Download: > AVV CAO Besloten Busvervoer 2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Besloten Busvervoer.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 november 2011, nr. 18083, onder UAW nr. 11225.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek