loading
views

Ambtenaren aan werk via UWV

22 november 2011

Door de bezuinigingen als gevolg van het regeerakkoord vertrekken de komende periode enkele duizenden ambtenaren bij het Rijk. Minister Donner wil hen zoveel mogelijk van werk naar werk begeleiden.

Daarvoor heeft het Rijk actief de samenwerking gezocht met UWV. De bemiddeling van werk naar werk gebeurt vanuit de mobiliteitscentra binnen het Rijk.

Donner sluit vandaag, op 22 november een convenant met UWV waarin de samenwerking wordt geformaliseerd. De mobiliteitscentra kunnen op basis van dit convenant de contacten van UWV op de externe arbeidsmarkt inschakelen bij de van werk naar werk begeleiding van rijksambtenaren. In het convenant staat ook dat de rijksoverheid arbeidsplaatsen voor werkloze Wajongers beschikbaar stelt. De doelstelling is dat 1 procent van de medewerkers bij het Rijk bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De samenwerking met UWV wordt op dit moment nader uitgewerkt.

Bron: UWV, 22 november 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek