loading
views

Verdwijnen intermediairs door internet en online media?

18 november 2011

Vrije toegang tot informatie op internet is nadelig voor intermediairs.

De stelling wordt uiteengezet in een YouTube filmpje over de opschoning van de financiële wereld. Het vertrouwen in tussenpersonen neemt af. Hier speelt bijvoorbeeld mee dat intermediairs in de financiële wereld jarenlang teveel geld ontvingen voor de diensten die zij leverden.

Disintermediatie ook nadelig voor recruiters
Online media specialist Bas van de Haterd, RecTec, haakt hier op in en constateert dat deze ontwikkeling ook kan worden vertaald naar de recruitmentsector.

Vrij toegankelijk
Iinformatie wordt steeds vaker vrij toegankelijk, waardoor businessmodellen onder druk komen te staan. Er is een ‘disintermediatie’ gaande.

Bron: Extend Limits, 7 november 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek