loading
views

CBS: Pessimisme over werkgelegenheid

Logo

17 november 2011

Steeds meer Nederlanders denken dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden zal toenemen. Ondernemers in de industrie, bouw en zakelijke dienstverlening voorzien een verslechtering van de werkgelegenheid.

Het aantal consumenten dat een toename van de werkloosheid verwacht groeide in de loop van 2011 sterk. In november dacht 70 procent van de consumenten dat de werkloosheid in komende 12 maanden gaat stijgen. Nog maar 6 procent verwachtte een daling. Aan het begin van 2011 maakten consumenten zich nauwelijks zorgen over de werkloosheid. De werkloosheid is sinds de zomer sterk toegenomen: met gemiddeld bijna 16 duizend per maand in de periode juli tot en met oktober.

Ondernemers zakelijke diensten: werkgelegenheid neemt iets af
In de zakelijke dienstverlening lopen de meningen over de toekomstige werkgelegenheid uiteen. Het aantal ondernemers dat de komende drie maanden een krimp van het personeelsbestand ziet, was in oktober iets groter dan het aantal dat een groei voorziet. In de ICT-sector overstemden de optimisten nog de pessimisten, maar in andere takken van de zakelijke diensten (zoals architecten, adviesbureaus en facilitaire dienstverleners) hadden de pessimisten de overhand. Naast de zakelijke dienstverleners verwachtten ook ondernemers in de detailhandel en horeca een afname van de personeelssterkte.

Ondernemers industrie en bouw voorzien krimp werkgelegenheid
In oktober 2011 voorzagen ondernemers in de industrie en de bouwnijverheid een afname van hun personeelssterkte in het vierde kwartaal. Het aantal ondernemers in de industrie dat een krimp verwacht is sinds de zomer groter dan het aantal dat een groei verwacht. De bouwondernemers zijn al drie jaar negatief over de werkgelegenheid. Het pessimisme werd echter in de tweede helft van 2011 weer wat sterker.

Bron: CBS, persbericht 17 november 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek