loading
views

AamigoO omzet Q3 2011: + 32%

Logo

10 november 2011

AamigoO Group NV heeft over het derde kwartaal van 2011 een bruto-omzet van € 35,4 miljoen (derde kwartaal 2010: € 26,8 miljoen) gerealiseerd. De bruto-omzet over de eerste negen maanden van 2011 bedraagt € 106,4 miljoen. De omzetontwikkeling verloopt daarmee volgens verwachting.

In het derde kwartaal wist AamigoO het fundament voor de komende jaren verder te verstevigen. Met een aantal belangrijke opdrachtgevers is overeengekomen dat de samenwerking voor de komende drie jaar wordt voortgezet, met vervolgens een optie voor verlenging van twee keer een jaar. De marktomstandigheden leiden tot druk op de gerealiseerde brutomarges. Door intensivering van de dienstverlening wordt getracht de druk op de brutomarges op te vangen.

Professionalisering
In het derde kwartaal heeft AamigoO tevens een aantal maatregelen genomen om de interne organisatie verder te professionaliseren, alsmede kosten gemaakt voor advies en due diligence ten behoeve van de voorgenomen acquisitie van Corso. De afronding van de overname van Corso wordt in het vierde kwartaal verwacht. Dat zal leiden tot een forse stijging van de bruto-omzet, brutomarge, nettowinst en nettowinst per aandeel ten opzichte van 2010 (gecorrigeerd voor de eenmalige bate inzake de overname van Source in 2010).

Uitzendplatform
Na de introductie van het online payroll platform, verwacht AamigoO op korte termijn de eerste release van het uitzendplatform live te brengen. AamigoO speelt hiermee in op het nieuwe flexwerken waar opdrachtgevers en werknemers elkaar direct via internet kunnen vinden, waardoor werving & selectie voor vast personeel gratis realiseerbaar wordt. Daarnaast maakt het platform mogelijk om tijdelijk overtallig personeel onderling uit te wisselen waardoor een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd kan worden.

Bron: AamigoO, persbericht 9 november 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek