loading
views

Workshops non-discriminatie voor intercedenten

ARTRA-logo9 november 2011

In reactie op de grote mate van discriminatie binnen de flexbranche hebben brancheverenigingen NBBU en ABU aan ARTRA Arbeidsmarkttrainingen gevraagd om workshops te organiseren.

Alleen wetskennis is niet voldoende
Op verzoek van de ABU en de NBBU organiseert ARTRA Arbeidsmarkttrainingen non-discriminatieworkshops. Dit initiatief is een reactie op het VU-onderzoek over discriminatie in de flexbranche. Uit de resultaten bleek dat maar liefst 75% van de uitzendbureaus schuldig is aan discriminatie. Volgens beide brancheorganisaties zijn workshops voor intercedenten nodig; alleen het kennen van de wet blijkt namelijk niet voldoende.

Adequaat reageren
De ABU en de NBBU hebben naar aanleiding van het onderzoek, uitgevoerd door twee sociologen aan de Vrije Universiteit, aangegeven erg geschrokken te zijn van het grote aantal discriminatoire verzoeken dat wordt gehonoreerd. De intercedenten blijken vaak wel te weten dat discrimineren niet mag, maar ze weten niet adequaat op de discriminatoire aanvragen te reageren. Tijdens de workshops zal daarom extra aandacht worden besteed aan gesprekstechnieken in praktijksituaties.

Klantvraag objectiveren
De intercedent heeft als taak de best passende kandidaat bij een bepaalde functie te vinden, ongeacht de achtergrond van de kandidaat. De intercedent krijgt tijdens de workshop handvatten aangereikt om zich beter te kunnen weren tegen subjectieve vragen van opdrachtgevers. Praktijkonderdelen van de cursus zijn onder meer het concretiseren en vervolgens het objectiveren van de klantvraag, en dán is het zaak om op de inhoudelijke criteria te beargumenteren waarom de beoogde kandidaat de best passende kandidaat is voor de functie.

Bron: ARTRA Arbeidsmarkttrainingen, 9 november 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek