loading
views

Reserveringen 2012

8 november 2011

In 2012 zullen de volgende reserveringspercentages* gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen.

NB: Dit document is 8 november 2011 voor het laatst aangepast. Onderstaande berekeningen zijn door ons gemaakt en niet formeel bevestigd door de brancheorganisaties.

 

Vakantiedagen
Het aantal werkbare dagen in 2012 is (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de CAO -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). Voor de ABU en de NBBU zijn dat er in 2012: 6. De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal vakantiedagen / Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten

24 vakantiedagen

10,39%

Vakantiekrachten

20 vakantiedagen

8,30%


Feestdagen
Het aantal werkbare dagen in 2012 is (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de CAO -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). Voor de ABU en de NBBU zijn er in 2012 7 feestdagen. De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal feestdagen / Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten

6

2,60%

Vakantiekrachten

Geen recht op feestdagvergoeding

0,00%


Kort verzuim/bijzonder verlof
Dit percentage zal in 2012 naar verwachting niet veranderen.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten

0,60%

Vakantiekrachten

Geen recht op deze reservering


Vakantiegeld
Dit is voor alle werknemers die vallen onder de CAO ABU, NBBU of VPO 8,00% van het loon. De definitie van het loon verschilt echter wel voor de CAO’s:

  • Voor ABU en NBBU wordt er verwezen naar de definitie van feitelijk loon: het met inachtneming van deze CAO toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.

Bron: FlexService

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek