loading
views

DPA omzet 3e Q 2011: -/- 9,4%

DPA

4 november 2011

DPA heeft in het derde kwartaal een winst behaald tegen een verlies een jaar eerder.

DPA profiteerde van een reorganisatie waardoor de overheadkosten flink werden teruggebracht. Het aantal indirecte medewerkers is met 27 procent verminderd.

Het resultaat was een nettowinst van EUR 0,4 miljoen tegen een verlies van EUR 0,9 miljoen een jaar eerder. De omzet kwam uit op EUR 13,5 miljoen vergeleken met EUR 14,9 miljoen vorig jaar. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) bedroeg EUR 0,8 miljoen tegen een min van EUR 0,7 miljoen in 2010.

“Het derde kwartaalresultaat weerspiegelt onze inspanningen om de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Dit tegen een achtergrond van onzekerheid over de economie, bezuinigingen bij overheden en toenemende complexiteit van de flexmarkt. Ook is de ingezette cultuuromslag naar een ondernemende no-nonsense omgeving al goed zichbaar. Hierin staan klantgerichtheid en resultaat centraal, en fungeren managers als meewerkend voorman”, aldus Eric Winter, CEO van DPA.

Nieuwe bankconvenanten
DPA heeft haar bankconvenanten aangepast. Eerder berichtte DPA dat het door bijzondere en eenmalige kosten per 30 juni 2011 niet voldeed aan de met zijn financier overeengekomen minimumeis voor de solvabiliteit. Een van de afspraken in de convenanten is dat DPA op kwartaalbasis dient te voldoen aan minimumeisen voor de ebitda. Daarnaast zijn dividendbetalingen verbonden aan minimumeisen voor de solvabiliteit.

Bron: DPA, 4 november 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek