loading
views

Ook opdrachtnemer mag vertrouwen op VAR

De Rechtspraak

1 november 2011

De VAR is voor opdrachtgevers een belangrijk middel om de arbeidsrelatie met een opdrachtnemer helder te krijgen voor de Belastingdienst. Uit een uitspraak van de rechtbank in Den Haag kan echter worden afgeleid dat de VAR ook zorgt voor enige zekerheid bij opdrachtnemers, zelfs als deze automatisch wordt toegezonden.

Een vrouw staat ingeschreven bij de KvK en verleent thuiszorg via een bemiddelingsbureau aan diverse personen. In 2006 vraagt ze de Belastingdienst om een VAR-WUO af te geven. De inspecteur geeft deze uiteindelijk af, zij het na enige correspondentie. Na een boekenonderzoek echter stelt de inspecteur vast dat de vrouw geen onderneming drijft en corrigeert daarop de aangifte IB 2007.

Belastingdienst beschikte over benodigde informatie
De rechtbank in Den Haag is van mening dat de inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat de feitelijke omstandigheden dermate afweken van de in de aanvraag geschetste situatie, dat de vrouw er niet op kon vertrouwen dat zij recht had op een VAR-WUO. Dat de VAR-aanvraag automatisch wordt afgedaan vindt de rechtbank niet van belang. De rechtbank vindt het ook niet van belang dat in de aanvraag ten onrechte stond vermeld dat de Belastingdienst de betreffende werkzaamheden eerder al als winst uit onderneming had aangemerkt. Volgens de rechtbank had de Belastingdienst namelijk op basis van eigen informatie kunnen weten dat de werkzaamheden niet als winst uit onderneming konden worden aangemerkt. Dit risico komt daarom geheel voor rekening van de Belastingdienst. Bovendien had de vrouw zelf al aangegeven dat ze meer dan 50% van haar werkzaamheden via een bemiddelingsbureau verricht.

Uitspraak
De rechtbank is daarom van mening dat de vrouw erop mocht vertrouwen dat de Belastingdienst haar werkzaamheden als winst uit onderneming zou kwalificeren. De aanslag van de vrouw wordt verminderd.

Bron: Rechtspraak.nl, LJN: BT7196

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek