loading
views

Geen ontslag bij alcoholverslaving

1 november 2011

De kantonrechter oordeelde dat de alcoholverslaving van een werknemer in direct verband staat met zijn psychische aandoening, waardoor de vordering van de werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet ontvankelijk wordt verklaard.

Feiten
Werknemer is in 1995 in dienst getreden bij KLM in de functie van purser. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO voor KLM Cabinepersoneel van toepassing. In deze CAO zijn enkele bepalingen opgenomen waaruit blijkt dat het werknemer verboden is om alcohol te nuttigen en/of drugs te gebruiken voor aanvang van een vlucht en gedurende een vlucht. Ook gedurende een reservedienst is het nuttigen van alcohol en/of gebruik van drugs verboden.

Berisping
Werknemer heeft op 12 juli 2009 tijdens een vlucht naar Kopenhagen alcohol genuttigd en verklaard dat hij een aantal jaren geleden een alcoholprobleem heeft gehad. KLM heeft werknemer voor het gebruik van alcohol tijdens de vlucht een berisping gegeven met de opmerking dat bij herhaling ernstig wordt overwogen om het dienstverband met werknemer te beëindigen. Dit is op 30 juli 2009 schriftelijk aan werknemer bevestigd. Ook is er door partijen op 7 september 2009 een anti-alcoholcontract getekend waarin tussen partijen afspraken zijn gemaakt over het gebruik van alcohol en de manier waarop werknemer door KLM bij zijn probleem zal worden geholpen. Tevens is in het contract opgenomen dat werknemer zich zal laten behandelen en dat werknemer gedurende die tijd niet hoeft te vliegen.

Problemen bespreken
KLM heeft werknemer vervolgens op 22 december 2009 medegedeeld dat het alcoholcontract komt te vervallen, omdat er gedurende drie maanden geen sporen van alcohol in het bloed van werknemer was aangetroffen. Als werknemer in de toekomst opnieuw problemen met alcohol zou ondervinden dan hebben partijen afgesproken dat werknemer dit direct met KLM zal bespreken. Op 5 januari 2010 heeft werknemer zijn werkzaamheden als purser hervat. Werknemer heeft vervolgens op 31 maart 2011 per e-mail aan zijn leidinggevende laten weten dat hij weer drinkt, maar dat hij zeer restrictief en matig in gebruik is.

Ziekmelding
Werknemer heeft zich vervolgens op 1 mei 2011 ziek gemeld, waarop KLM werknemer op 2 mei 2011 heeft geschorst in verband met het vermoeden van alcoholgebruik tijdens een vlucht op 27 april 2011. Nadat werknemer zijn alcoholgebruik eerst betwistte heeft hij later toch verklaard enkele slokken wodka (verspreid van vertrek tot landing) te hebben genomen. Werknemer heeft zich hierna bij de Jellinek kliniek gemeld. De psychiater van werknemer heeft hierover verklaard dat werknemer al sinds 2008 onder behandeling is en aan een manisch depressieve stoornis lijdt, waarbij er de drang is verdovende middelen te gebruiken.

Werkgever
KLM vordert ontbinding van de arbeidovereenkomst. Door het alcoholgebruik van werknemer komt de veiligheid van de passagiers en het personeel van KLM in het gedrang. Zeker nu de purser degene is die in het geval van calamiteiten snel en doelmatig moet kunnen handelen. Hij onderhoudt contacten met de piloten en geeft instructies aan het cabinepersoneel. Het is een algemeen bekend feit dat alcoholgebruik het denk- en reactievermogen negatief beïnvloedt. Werknemer heeft de regels omtrent alcoholgebruik al eerder overtreden en is daar ook al eerder voor berispt. Dit laatste rekent KLM hem zwaar aan. Ook verwijt KLM werknemer dat hij niet eerder open kaart heeft gespeeld, door desgevraagd steeds te antwoorden dat het goed met hem gaat. KLM heeft het vertrouwen in een vruchtbare samenwerking verloren.

Werknemer
Werknemer voert aan dat de enige reden die ten grondslag ligt aan het ontbindingsverzoek zijn alcoholverslaving is en dat zijn alcoholverslaving is te beschouwen als een ziekte. Immers ook uit de verklaring van de psychiater blijkt dat zijn alcoholverslaving nauw samenhangt met de psychische stoornis waaraan hij lijdt. Nu er geen sprake is van een zelfstandige grond om de arbeidovereenkomst met hem te beëindigen dient het verzoek van werkgever te worden afgewezen.

De kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat er, gelet op de rapportages van de behandelaar van werknemer (van de Jellinek kliniek) en de psychiater, voldoende aannemelijk is gemaakt dat de alcoholverslaving van werknemer in direct verband staat met de psychische aandoening waaraan werknemer lijdt. Verder is aannemelijk dat de “false self” van werknemer ertoe heeft geleid dat hij zijn situatie tegenover KLM rooskleuriger heeft voorgesteld dan dat deze in werkelijkheid was. Het wegvallen van het vertrouwen in werknemer door KLM houdt dus rechtstreeks verband met de ziekte van werknemer, waardoor de kantonrechter beslist dat het opzegverbod tijdens ziekte gelding heeft. Als gevolg waarvan de kantonrechter oordeelt dat KLM niet ontvankelijk is in haar vordering.

Bron: www.rechtspraak.nl, LJN-nr: BT6776

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek