loading
views

ManpowerGroup bepleit strategische migratie

ManpowerGroup

Volgens Hans Leentjes, President Noord-Europa van ManpowerGroup, draagt strategische migratie bij aan de noodzakelijke duurzame beschikbaarheid van talent en aan regionale economische groei in Europa.

Hans Leentjes

Leentjes verwoordde zijn visie tijdens de paneldiscussie ‘International Labor Mobility’ in Londen, onderdeel van een bijeenkomst over werkgelegenheid en groei binnen het Europa 2020-programma van de Europese Commissie.

‘Glocal’ benadering van de nieuwe realiteit
“In de Human Age moet mobiliteit van talent – het begeleiden van mensen naar de plaats waar het werk is – onderdeel uitmaken van een gecoördineerde publiek-private reactie op de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt tussen aanbod en vraag,” aldus Leentjes. “De wereld verandert en zowel bedrijven als overheden zullen zich aan deze nieuwe realiteit moeten aanpassen met een ‘glocal’ aanpak, die wereldwijd beschikbare talentpools afstemt op lokale behoeften. Strategische migratie voor het vervullen van langdurig openstaande vacatures mag dan een politiek gevoelige oplossing zijn tijdens de voortdurende recessie en bij hoge werkloosheid, maar het is van belang om te erkennen dat het voor bepaalde beroepsgroepen een noodzakelijke maatregel is voor het bevorderen van onze economische groei. “

Uit ManpowerGroup’s Talent Shortage-enquête 2011 bleek dat 17 procent van de Nederlandse werkgevers ondanks de werkloosheid moeite heeft openstaande vacatures te vervullen omdat de juiste vaardigheden en/of ervaring hier niet beschikbaar zijn. Nederland zit met dat cijfer in Europa onder het gemiddelde, maar voor de landen om ons heen ligt het percentage veel hoger. Zo werd voor België 36 procent gerapporteerd en voor Duitsland betrof het zelfs 40%.

Europa minder populair voor arbeidsmigranten
Uit ander onderzoek van ManpowerGroup onder ruim 14.000 werkende mensen in negen economisch belangrijke landen bleek dat 6 van de 10 werknemers verhuizing vanwege werk zouden overwegen; 25% van hen zelfs op permanente basis. Die research geeft overigens ook aan dat de interesse om vanwege werk naar een Europees land te verhuizen afneemt. Stond Europa er in 2008 nog bij 13% van de ondervraagden goed op, in 2010 gold dat nog maar voor 8%.

Allochtone talenten
De panelleden spraken ook over vermindering van de werkloosheid binnen allochtone bevolkingsgroepen. Volgens het CBS bedroeg de werkloosheid in Nederland onder niet-westerse allochtonen in 2010 13 procent tegen 5 procent onder autochtonen.Voor westerse allochtonen bedroeg dat cijfer 7 procent. Eén van de Europa 2020-strategieën is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen tussen 20 en 64 jaar naar ten minste 75 procent. Hans Leentjes adviseert organisaties om hun just-in-time inhuurbeleid aan te vullen met strategische lange termijn-arbeidsmarktoplossingen. “De allochtone bevolking vormt een belangrijke pool van talent, maar zoals bij alle bevolkingsgroepen geldt ook hier dat training, opleiding en duurzame ontwikkelings-mogelijkheden voorhanden moeten zijn,” aldus Leentjes.

Bron: persbericht ManpowerGroup, 20 oktober 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek