loading
views

Uitzendkrachten krijgen meer rechten – wetswijziging WAADI

28 september 2011

Uitzendkrachten krijgen recht op tenminste dezelfde arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijf als werknemers in vaste dienst.

Minister Kamp heeft een wijziging ingediend van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI).

> Bekijk de wetswijzigingen voor de WAADI

Wijziging van artikel 8 – meer gelijke rechten uitzendkrachten
Uitzendkrachten hebben recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als ook gelden voor hun collega werknemers met vergelijkbare functies in vast dienstverband van het bedrijf waar ze werken. Dat geldt ook voor loon, andere vergoedingen en het recht op bescherming tegen discriminatie.

Hier mag alleen van worden afgeweken als de overeenkomst voorziet in een regeling op grond waarvan misbruik door elkaar opvolgende uitzendperioden wordt voorkomen.

Artikel 8a en 8b – bedrijfsvoorzieningen en vacaturemelding
Toegevoegd wordt het recht in artikel 8a om gebruik te mogen maken van de bedrijfskantine, kinderopvang of andere diensten die in het bedrijf ter beschikking worden gesteld aan alle werknemers. Volgens het ook nieuw toegevoegde artikel 8b moeten vacatures binnen het bedrijf tijdig en duidelijk worden bekend gemaakt aan uitzendkrachten. Dat geeft hen dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als de werknemers van die onderneming.

Artikel 9a – arbeidsovereenkomst mag niet worden belemmerd
Het nieuw toegevoegde artikel 9a bepaalt dat intermediairs de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop van de uitzendperiode niet mogen belemmeren.

Ondernemingsraad
Aan artikel 31b van de Wet op de ondernemingsraden wordt lid 3 toegevoegd. Dit bepaalt dat de ondernemer tenminste jaarlijks de ondernemingsraad algemene informatie geeft over het aantal ingezette uitzendkrachten in de onderneming en ook zijn plannen meedeelt over de inzet van uitzendkrachten in het komende jaar.

Bron: rijksoverheid.nl, 20 september 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek