loading
views

Interview met Ellen van Hierden en Susanne de Vries

Trecens.nl

21 september 2011

Sinds 1 juli is ARTRA overgenomen door Trecens.
Ellen van Hierden is nu directeur van beide organisaties.

Ellen van Hierden, Susanne de Vries
Susanne de Vries stond een jaar lang aan het roer van ARTRA in financieel moeilijke tijden. Wat gaat zij nu doen? En welke plannen heeft Ellen van Hierden met Trecens en ARTRA?

Ellen van Hierden, Susanne de Vries

Veel publiciteit
Ellen van Hierden: “De overname heeft mega veel publiciteit gegeven. Ik krijg nog steeds op dagbasis mailtjes en sms-jes: twitterberichtjes ‘wat geweldig, gefeliciteerd’. De respons is erg goed.”

Nieuw logo – fris en zakelijk
Bij de nieuwe start voor ARTRA hoort een nieuw logo vindt Ellen. “Ik wil een moderne, zakelijke uitstraling. De overname van ARTRA is voor mij een bijzondere kans. Ik doe al 14 jaar zaken met verschillende uitzendorganisaties in Nederland. ARTRA is een geweldige aanvulling op mijn bestaande klant- en productportfolio.”

Op koers gehouden
Hoe verging het Susanne de Vries in het voorafgaande jaar?
“Toen ik ruim een jaar geleden bij ARTRA kwam, werd ik aangenomen om het imago van ARTRA te versterken, productinnovatie te doen en de groei te managen. Een mooie uitdaging, maar al heel snel bleek dat de verwachte economische groei zo sterk uitbleef dat het niet meer mogelijk was om zelfstandig verder te gaan, laat staan mijn ideeën voor innovatie uit te voeren. Vanaf dat moment kon ik alleen nog maar strak managen op de uitgaven. Toch kijk ik tevreden terug. Ik heb gemerkt dat ik dat kan: met het geweldige team bij ARTRA heb ik het schip op koers gehouden. En prettig is dat ik mijn taken en ideeën over de toekomst goed heb kunnen overdragen.”

Ellen van Hierden, directeur Trecens

Boodschappenlijst
Ellen van Hierden: “Susanne gaf mij een enorme boodschappenlijst mee van kansen voor de toekomst; denk hier aan, denk daar aan…” Zij beaamt het lachend: “Alle mogelijkheden die ik zelf niet heb kunnen uitvoeren, heb ik met Ellen besproken. ARTRA is een ontzettend leuk bedrijf met zeer professionele trainers en met veel potentie als HET kenniscentrum van de Flexbranche. ARTRA heeft in Trecens, sterk in management trainingen, een goede partner gevonden; een samengaan van twee sterke merken. Ik ben blij dat wij het op deze manier hebben kunnen voortzetten.”

Schaalgrootte
Ellen van Hierden: “Op veel plaatsen gaat het niet zo goed in Nederland. Op basis van schaalgrootte kun je nu overleven, maar daar moet je de middelen voor hebben of je moet gezamenlijk voordeel zoeken. Dat is bij deze overname gebeurd. Wij zijn allebei realistisch genoeg om te bedenken dat dit het scenario moest zijn. Susanne had de kracht om ARTRA zorgvuldig achter te laten. We hebben een trainersbijeenkomst georganiseerd. Het was belangrijk dat Susanne daar ook bij was.” Susanne de Vries: “Ja, geweldig leuk. Dat team ziet nu ook dat dit een goede deal is. Ik had een goede band met de trainers en door het moment van de overname leek ik opeens ‘een beetje weg’.”

Non-disclosure agreement
Ellen van Hierden: “Bij de overname was een non-disclosure agreement gemaakt, we hadden geheimhouding, dat gold voor ons allen. Dat betekende: de beslissingen waren genomen, maar het bewind was nog niet overgedragen. Dat betekende ook dat Susanne in die periode waarin het onzeker was, niet kon zeggen: ik ga nu weg als boegbeeld. Toevallig viel dat samen met het moment dat Susanne op vakantie ging, daarmee konden we het even in het midden laten. Dit is een goed moment om samen terug te kijken.”

Gunstige omstandigheden
Veel omstandigheden rond de overname waren gunstig. Ellen van Hierden: “Wij hebben de backoffice in goed overleg kunnen verkleinen. Wat betreft huisvesting waren we niet gebonden aan de grote kantoorruimte van ARTRA in Amersfoort. Dat contract liep af per 1 september. Ik wilde binnen Oosterbeek naar een ander pand en was bezig met de onderhandelingen. Het was geschikt, maar voor Trecens iets te groot. Toen de overname van ARTRA mij werd aangeboden, kwam dit nieuwe pand als geroepen.”

Opleidingen – kennis en commercie
Ellen van Hierden: “De opleidingscentra van Trecens en ARTRA hebben in de afgelopen jaren met elkaar geconcurreerd, vooral op het gebied van vaardigheidstrainingen. De laatste twee jaar, sinds 2009, heeft de economische crisis ook bij ons toegeslagen. Met Trecens waren wij niet gebonden aan de flexmarkt. Dat is het grote verschil geweest met ARTRA. Als ideële instelling heeft ARTRA de opdracht om de flexbranche groot te maken. Trecens kan verder kijken. Tot in 2008 kwam 70% van de omzet van Trecens uit de uitzendbranche. In 2009 hebben we knetterhard het roer moeten omgooien om te overleven. Wij werken met Trecens daarom ook voor andere sectoren: voor de Bouw, voor Automotive, voor andere vormen van zakelijke dienstverlening, voor adviesbureaus, voor bancaire instellingen.
Dat is onze redding geweest, al hebben wij ook klappen moeten incasseren. Het team van Trecens was 14 mens groot. Dat heb ik terug moeten brengen tot 6. De rest heb ik geflexibiliseerd. Dat klinkt simpel, maar zo makkelijk was dat natuurlijk niet.”

Refresh
“Het is prachtig om te merken dat het team van ARTRA nu in Trecens trainers ontmoet die andere expertise en kennis hebben en omgekeerd geldt dat ook. Door de overname hebben we een inspirerende kruisbestuiving gekregen. Dat is een refresh voor het hele team, dus winst.”

Trecens, ARTRA, visitekaartjes

Expertise in de markt zetten
Ellen van Hierden: “Je hebt als bedrijf een bepaalde uitstraling. Bedrijven huren je in op je imago. Heel uitzendland roept: ‘we doen de ARTRA’. En dan bedoelen ze de basisopleiding SEU.” Over de crisisjaren 2009/2010 zegt zij: “Ik heb het tot eind vorig jaar een heel gekke tijd gevonden. Ik merk dat de markt nu herleeft, mede omdat ik wat breder werk dan alleen binnen de uitzendbranche. Dat was voor mij het teken om vertrouwen te hebben in de overname. We scoren nu veel, al moeten we er keihard voor werken. We zetten de lijn van ARTRA door. Ook de trainers en freelancers genereren leads.”

Meer aandacht voor HR
“Als je kijkt naar de expertise van ARTRA dan ligt die vooral binnen het kennissegment. Dat is het sterkst. Dat gaan we ook benutten. We gaan een tweede lijn naast ARTRA arbeidsmarkttraining opstarten in de richting van HR training en dienstverlening. Alles binnen het hele HR-spectrum is in handen van ARTRA. Dus alle kennis op het gebied van arbeidsrecht, ontslagrecht, alle soorten personeelsgesprekken, aanname-, voortgangs-, correctiegesprekken, noem het maar op. Door dat ook in te zetten voor training en dienstverlening van algemeen personeelsbeleid, creëer je binnen ARTRA minder afhankelijkheid en kwetsbaarheid binnen de flexbranche. Ook de expertise van de trainers wordt daarmee beter benut. De keuze om het hele HR spectrum in te gaan wordt ook omarmd door de ARTRA-trainers. We krijgen daarmee ook expertise die we kunnen benutten voor de flexbranche. We leren daardoor hoe hr-adviseurs aankijken tegen uitzendwerk en hoe dat wordt georganiseerd.”

Pro-actief
Susanne de Vries: “ARTRA en Trecens lopen ver voorop in innoviteit als je het vergelijkt met andere branches. Dat komt door onze uitzendachtergrond. Wij zijn vanuit onze ervaring doorspekt van dienstverlening, we weten waar we handel moeten halen, we weten dat het nodig is om pro-actief te zijn, we hebben vaak de wens van de klant al georganiseerd, nog voordat hij die dat zelf heeft bedacht. Met die werkhouding groei je op in de uitzendbranche. Buiten de flexmarkt gaan zulke dingen veel trager. Die kennis en expertise zijn breed te benutten, dat merk ik ook als ik in andere branches met mijn eigen bedrijf bezig ben.”

Management – de zure appel
Welke type trainingen doen het vooral goed op dit moment?
Ellen van Hierden: “Het personeelsverloop is sterk verminderd. Mensen blijven zitten door de stagnerende arbeidsmarkt. Waar problemen zich voorheen vanzelf oplosten omdat medewerkers vertrokken, moet je nu als manager door de zure appel heenbijten. Je moet mensen nu beter binden en boeien en aanspreken op hun kracht. Ook het managen van het ziekteverzuim ligt nu op het bord van de manager. Je gaat niet zomaar iemand vervangen. De procedure kost immers veel geld en ook het opnieuw inwerken kost veel tijd en aandacht. We merken daarom een toenemende behoefte om mensen op de werkvloer beter te kunnen begeleiden.”

Potentieel op de werkvloer
“In de uitzendbranche is het potentieel van mensen nooit volledig benut. Dat is een verlies. De kwaliteiten die je kunt ontwikkelen binnen deze branche wordt door medewerkers niet ervaren. Daar is een slag in te maken. Kijk je breder op de arbeidsmarkt, dan zie je: je hebt een potentieel ouder wordende medewerkers. Daar moet je als manager het beste uit halen. Misschien zijn oudere werknemers niet altijd even snel, maar het zijn wel diesels en ook enorme kennisdragers. Ze zorgen voor verrijking van je team. Het lijkt leuk om met z’n allen jong en enthousiast rond te springen – begrijp me goed, ik vind de jonge generatie vreselijk leuk. Daarom vind ik de uitzendbranche ook zo leuk – maar het is wel goed om evenwicht te hebben. Het is een enorme uitdaging om zulke diverse teams te leren sturen.”

Op de juiste knop drukken
“Managers zijn gewend om op de taak te sturen en gaan er vaak onterecht van uit dat hun medewerkers onkundig zijn. Ook komt het veel voor dat ze blijven sturen op kwaliteiten waar medewerkers niet over beschikken. Het is de kunst daar keuzes in te maken. Niemand kan alles. Je kunt wel blijven duwen op wat iemand niet kan, maar dat is zinloos. Wat je wel kunt doen, is zoeken waar iemands kracht en mogelijkheden liggen en die optimaal benutten. Managen op de taak, dat doe je alleen maar als medewerkers heel onervaren zijn, of wanneer ze een nieuwe taak moeten ervaren die ze nog nooit hebben gedaan. Dan benader je hen op instructie- of overtuigingsniveau. Het gaat erom te beseffen dat je heel veel potentieel binnen hebt. Je moet mensen vertrouwen geven, ze op afstand leren sturen en zicht krijgen op processen. En het proces blijven volgen, want bij delegeren hoort opvolging, complimenteren en feedback.”

Jong zijn en leiding nemen
“In de uitzendbranche zie je duidelijk dat mensen heel jong aan het roer worden gezet en in die managersrol moeten komen. Eerst waren ze gezellig onderdeel van een team en dan moeten ze ineens leiding geven. Dat blijft een uitdaging binnen de uitzendbranche.”
Susanne de Vries: “ARTRA geeft opleidingen aan de Hanze hogeschool, dat is een postacademische opleiding. Daar wordt het vak arbeidsbemiddeling gedownsized tot wet- en regelgeving. In wezen omvat het veel meer. Kennis van wet- en regelgeving is je ‘rijbewijs’ voor het werken in de flexbranche. Maar je hebt veel meer competenties nodig. Het vak en het managen daarvan verdient een beter imago en ARTRA kan daar zijn steentje aan bijdragen.”

Susanne de Vries, Optimum Ontwerp en Regie Personeelsbeleid

Susanne de Vries – Optimum
“In 1991 ben ik begonnen met Optimum, Ontwerp en Regie van Personeelsbeleid. Daarmee help ik bedrijven om een hr-beleid neer te zetten. Het kan gaan om bedrijven die te klein zijn voor een eigen personeelsfunctionaris. Daar is het hr-beleid vaak een neventaak van de secretaresse. Ik help hen om het beleid uit te zetten. Als later bijvoorbeeld alle profielen moeten worden bijgeschaafd, dan spring ik weer bij. Dat is het regisseren van personeelsbeleid. Daarnaast begeleid ik MT’s bij het vormgeven en implementeren van veranderingsprocessen en coach ik managers. Voor de P&O-assistentie-taken werk ik samen met twee (vaste) partners op zzp-basis. Op dit moment kijk ik zelf ook weer uit naar een interim traject. Zelf aan het roer. Dat vind ik toch erg leuk om te doen en daar ben ik goed in.
Resumerend met betrekking tot ARTRA: ik heb het jaar bij ARTRA niet als zwaar ervaren. Ik had een zware taak, maar ik ging fluitend naar mijn werk omdat het team leuk was en de hele complexiteit van de situatie zo boeiend bleek. Ik heb een mooi resultaat neergezet en mijn visie en de organisatie nu goed kunnen overdragen. Toch zal ik ARTRA wel missen… Maar goed, ik start mijn eigen bedrijf weer op en dan is het fijn om te merken dat ik meteen weer word benaderd voor nieuwe opdrachten.”

Foto’s: Guus Pauka
Tekst: Hinke Wever

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek