loading
views

AVV CAO Groothandel in Textiel 2011-2012

AVV CAO Groothandel in Textiel 2011-2012


20 september 2011

AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2011-2012

Download: > AVV CAO Groothandel in Textielgoederen 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 september 2011, nr. 12930, onder UAW nr. 11209.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek