loading
views

Belastingplan 2012: Loon-over en uitvraag jaarloongegevens

Logo Minfin19 september 2011

De wet- en regelgeving op het punt van gegevensverkeer tussen inhoudingsplichtigen en de Belastingdienst wordt vereenvoudigd.

Dat staat in de overige fiscale maatregelen behorende bij het Belastingplan.
> Belastingplan 2012
Zie: Overige fiscale maatregelen: 3 Wet op de loonbelasting 1964 / gegevensverkeer met inhoudingsplichtigenpagina, pagina 36

Loon-over krijgt structureel karakter
De noodzaak voor een eenduidige loonaangifte gaat vervallen. De mogelijkheid voor zogeheten ‘loon over’-werkgevers om aan te sluiten bij de bestaande loonadministratiepraktijk krijgt een structureel karakter. Er komt een structurele regeling dat de inhoudingsplichtige bij correcties met terugwerkende kracht binnen een kalenderjaar de gebruikelijk door hem gevolgde verwerkingswijze kan blijven volgen.

Uitvraag jaarloongegevens
Er komt een vereenvoudiging met betrekking tot de huidige tijdelijke regeling voor de uitvraag van jaarloongegevens. Om dubbele uitvraag van gegevens te voorkomen wordt de bevoegdheid van de inspecteur een correctieverplichting op tijdvakniveau op te leggen (bijvoorbeeld gericht op gegevens die van belang zijn voor de juiste vaststelling van het recht op een sociale zekerheidsuitkering) afgestemd op doel en strekking van de jaarloonuitvraag.

Doel van de overheid
Met de nieuwe regelgeving wordt een verdere bijdrage geleverd aan een efficiëntere overheid die eenmaal uitgevraagde gegevens niet meer opnieuw uitvraagt en administratieve lasten van werkgevers en burgers beperkt.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek