loading
views

Afdrachtvermindering Onderwijs voor uitzendbranche afgeschaft (WVA Onderwijs)

Afdrachtvermindering onderwijs BBL afgeschaft voor uitzend- en detacheringbureaus
In het Belastingplan 2012 wordt geregeld dat wanneer de inhoudingsplichtige en het erkende leerbedrijf niet dezelfde entiteit zijn, de inhoudingsplichtige alleen gebruik kan maken van de afdrachtvermindering onderwijs voor beroepsbegeleidende leerweg ingeval er een overeenkomst van opdracht bestaat tussen de inhoudingsplichtige en het erkende leerbedrijf waarin onder meer is vastgelegd dat het voordeel van de afdrachtvermindering toekomt aan het leerbedrijf. De regeling (beperking) gaat alleen gelden voor contracten die na 31 december 2011 worden afgesloten

> Belastingplan 2012

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek