loading
views

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen | WVA

Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen | WVA
Op grond van de WVA hoeft een werkgever minder belasting te betalen voor verschillende groepen werknemers.Soorten afdrachtvermindering
Als een werkgever in aanmerking komt voor een afdrachtvermindering hoeft hij voor de betreffende groep mensen minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing  af te dragen dan hij aangeeft. De belangrijkste doelen van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van werkgelegenheid en het bevorderen van onderzoek.

De WVA geeft afdrachtvermindering voor de volgende twee groepen werknemers

Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft. Hiervoor in de plaats geldt nu een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Praktijkleren.

Begrip Werknemer
De WVA kent een beperkter werknemers begrip dan wordt gebruikt voor de loonheffing. De WVA verstaat onder een werknemer:

  • Werknemers die bij een werkgever in echte dienstbetrekking zijn, dus een arbeidsovereenkomst hebben;
  • Werknemers die bij een werkgever middels een fictieve dienstbetrekking werkzaam zijn:
    – Meewerkende kinderen;
    – Bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur;
    – Gelijkgestelde.

De afdrachtvermindering kan enkel worden toegepast voor bovenstaand benoemde werknemers, deze mag echter wel worden verrekend met de loonheffing die voor andere werknemers moet worden betaald.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek