loading
views

Principeakkoord CAO PBO 2011-2012 | CAO Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie)12 september 2011

CAO-naam
Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, als de productschappen, bedrijfschappen en de Sociaal-Economische Raad.
Ook bekend als CAO PBO

Download Principeakkoord CAO PBO 2011-2012
> Principeakkoord CAO PBO 2011-2012

Looptijd
Looptijd 1 april 2011 tot/met 31 maart 2012

CAO-code t.b.v. loonheffing
2018

Loonmutaties
De feitelijke salarissen en salarisschalen en de daaraan gekoppelde emolumenten worden met terugwerkende kracht per 1 april 2011 verhoogd met 1,7%.

Arbeidsvoorwaarden
– Afgesproken is om in artikel 61c van de CAO het tekstvoorstel op te nemen zoals dat door de pensioencommissie is vastgesteld. Dat tekstvoorstel houdt in dat voor de SER en Bedrijfschappen de ABP regeling van toepassing is op gedeeltelijke of niet duurzaam arbeidsongeschikte werknemers in de zin van de WIA.
-Er zal een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgesloten. Deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering suppleert de ABP regeling zodanig dat er sprake is van een duidelijke vooruitgang ten opzichte van de oude arbeidsongeschiktheidsregeling. Welke verzekeraar hiervoor wordt aangetrokken wordt nog onderzocht en hieromtrent ontvangen jullie binnen een week nader bericht.
– De premie van deze aanvullende collectieve verzekering wordt gedeeld: de helft wordt door de betrokken werkgevers (SER en bedrijfschappen) betaald en de andere helft door de werknemers.

Bron: De Unie, 9 september 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek