loading
views

Ontslag na meermaals bewust onjuist uitvoeren werkzaamheden

7 september 2011

Het meerdere keren bewust onjuist uitvoeren van werkzaamheden leidt tot ontbinding wegens dringende reden

Dit keer betreft het een arbeidsrechtelijke situatie waarin werkgever de kantonrechter heeft verzocht de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden wegens dringende redenen. Het tot tweemaal toe door werknemer niet opvolgen van de aanwijzingen van werkgever wordt gezien als een dringende reden. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder dat een vergoeding wordt toegekend.

Feiten
In 1989 is werknemer in dienst getreden bij werkgever. Werknemer was laatstelijk werkzaam in de functie van voorman gewapend materiaal. Werknemer kreeg in 2011 de opdracht om een verankering aan te brengen waarbij de onderdelen voor de verankering (hierna: doken) moesten worden ingeboord en vervolgens worden gelijmd. In strijd met de gegeven opdracht had werknemer de doken niet ingeboord en gelijmd, maar in een groef gelegd. Op het moment dat dit duidelijk werd, werd nogmaals de opdracht gegeven de doken op de voorgeschreven wijze opnieuw te verankeren. Werknemer voerde de opdracht wederom niet juist uit. Zo heeft hij, in plaats van aanvullende doken te halen, de bestaande doken ingekort. Op 21 februari 2011 is hij bij personeelszaken op het matje geroepen. Werkgever wenst de arbeidsovereenkomst met werknemer te beëindigen.

Standpunt werkgever
Werkgever heeft aan zijn verzoek ten grondslag gelegd dat werknemer in eerste instantie bewust de verankering niet heeft aangebracht en bij de tweede keer er bewust voor heeft gekozen om de verankering niet op de juiste manier aan te brengen. Het gebouw was hierdoor constructief onvoldoende beveiligd. Toen werknemer hierop werd aangesproken, nam hij een zeer nonchalante houding aan en gaf hij aan dat hij het allemaal niet zo ernstig vond. Met zijn kennis en ervaring moest werknemer echter weten dat het gevaarlijk was om de verankering anders dan volgens de voorschriften aan te brengen. Werkgever ziet geen andere mogelijkheid dan om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te verzoeken, primair wegens een dringende reden, subsidiair wegens gewijzigde omstandigheden.

Standpunt werknemer
Werknemer erkent dat hij de werkzaamheden niet volgens de bouwtekening heeft verricht. Hij benadrukt echter dat hij geen uitvoerder is en dat bij hem geen eindverantwoordelijkheid ten aanzien van verrichte werkzaamheden ligt. Hij is enkel verantwoordelijk voor de correcte en complete uitvoering van zijn werkzaamheden zoals opgenomen in zijn contract. De slordigheden die zich in zijn werkzaamheden hebben voorgedaan zijn, volgens de werknemer, te wijten aan het feit dat de hoofdaannemer zelf ook steken heeft laten vallen en een gevaarlijke situatie in stand heeft gehouden. Tevens stelt de werknemer dat hij altijd goed heeft gefunctioneerd en dat ontslag een te zwaar middel is.

Overweging kantonrechter
De kantonrechter overweegt dat volgens de vaste jurisprudentie bij de bepaling van de gerechtvaardigdheid van het ontslag wegens dringende reden alle omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen. Hierbij dienen onder andere de aard en de ernst van de dringende reden worden afgewogen tegen de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, de aard en de duur van de arbeidsovereenkomst (dienstverband van 21,5 jaar en geen kritiek op verder functioneren) en de gevolgen van het ontslag. In deze situatie heeft de werknemer niet betwist dat hij onjuist heeft gehandeld en dat er slordigheden in zijn handelingen zaten. De kantonrechter is van oordeel dat het feit dat de werknemer bewust tot tweemaal toe geen zorg heeft gedragen voor een correcte oplevering van zijn werkzaamheden, ondanks dat hierom twee keer is verzocht en het hem duidelijk was op wat voor manier de werkzaamheden moesten worden verricht, zorgt voor een dringende reden waardoor ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan plaatsvinden. Een afweging van de persoonlijke omstandigheden, doet aan deze uitspraak niets af. Het verzoek tot ontbinding wordt ingewilligd.

Bron: Kantonrechter Breda 26 april 2011. De uitspraak is nog niet gepubliceerd

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek