loading
views

Belastingdienst: veilige loonaangifte, ondanks DigiNotar problemen

7 september 2011

Ondernemers kunnen voldoende veilig aangifte doen ondanks de problemen met DigiNotar. Dat meldt de Belastingdienst.

Informatie op de sites www.belastingdienst.nl, www.douane.nl en www.toeslagen.nl is volledig betrouwbaar, volgens de Belastingdienst.

Aanpak problemen met DigiNotar
Naar aanleiding van de situatie rond de DigiNotar-beveiligingscertificaten is er intensief overleg gevoerd tussen de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, VNO-NCW, MKB-Nederland, ICT-Office en diverse softwareleveranciers en belastingconsulenten.

Voldoende waarborg veilige aangifte
In het overleg is vastgesteld dat de systemen waarmee ondernemers direct of via hun intermediair aangifte doen ook in deze situatie kunnen blijven functioneren. Het systeem kent voldoende aanvullende waarborgen voor een veilige aangifte.

Intensieve monitoring
Alle betrokken partijen zijn overeengekomen dat de situatie de komende tijd nauwgezet wordt gemonitord. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, wordt in overleg met de betrokken partijen bepaald welke vervolgactie noodzakelijk is. Als zich onverhoopt toch vertragingen voordoen, dan zal de Belastingdienst hier coulant mee omgaan.


Achtergrond DigiNotar problemen
Er is elektronisch ingebroken bij het bedrijf DigiNotar. Daar zijn frauduleuze certificaten bij in omloop gekomen. Certificaten zijn nodig om het internetverkeer veilig te laten verlopen. Als certificaten niet betrouwbaar zijn, betekent dit dat het niet 100% is uit te sluiten dat gebruikers een risico lopen om herleid te worden naar een malafide versie van een website.

Gevolgen per sector
Bij het beheersen van de gevolgen van de problematiek met betrekking tot DigiNotar analyseert de overheid samen met het bedrijfsleven per sector potentiële gevolgen. Zodra de gevolgen per sector bekend zijn worden deze gepubliceerd door de overheid en het bedrijfsleven. Voor de fiscale sector heeft dit voor het ministerie van Financiën, VNO-NCW, MKB-Nederland en betrokken bedrijven geleid tot bovenstaande conclusies.

Bron: Belastingdienst, 6 september 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek