loading
views

Kamp: wetsvoorstel registratieplicht uitzendbureaus

3 september 2011

Vanaf 1 januari 2012 moeten uitzendbureaus zijn ingeschreven in het Handelsregister.

Dit wetsvoorstel is gister door minister Kamp (Sociale Zaken) en staatssecretaris Weekers (Financiën) naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het gaat om een wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI).
> Lees het advies bij het wetsvoorstel

Hoge boetes als sanctie – ook voor inleners
Als uitzendbureaus zich niet registreren in het Handelsregister (KvK), krijgen zij hoge boetes.
Dit geldt ook voor bedrijven die personeel via hen inhuren. De boete bedraagt de eerste keer € 12.000 per werknemer, bij herhaling € 24.000 per werknemer en bij een derde overtreding € 36.000 per werknemer.

Fraude en uitbuiting tegengaan
De registratieplicht voor uitzendbureaus is erop gericht malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken. De registratieplicht is een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche. De Arbeidsinspectie controleert de registratieverplichting van uitzendbureaus en controleert of inleners met geregistreerde uitzendbureaus zaken doen.

Inzicht in eigenaar en activiteiten
Door de registratieplicht wordt duidelijk wie de eigenaar is van een uitzendbureau en welk activiteiten er worden verricht. Fraude kan daardoor sneller en beter worden geconstateerd. Kamp werkt daarnaast aan een wetsvoorstel om uitzendbureaus te kunnen sluiten als ze zich bij herhaling schuldig maken aan fraude.

Bron: minszw.nl, 2 september 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek