loading
views

Wijziging AVV CAO Contractcateringbranche 2011-20152 september 2011

Wijziging AVV CAO Contractcateringbranche 2011-2015

Download: > Wijziging AVV CAO Contractcateringbranche 2011-2015

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Contractcateringbranche 2011-2015.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 31 augustus 2011, nr. 14368, onder UAW nr. 11208.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek