loading
views

UWV stelt gemiddelde WGA-premie voor 2012 vast

1 september 2011

De gemiddelde WGA-premie voor bij UWV verzekerde werkgevers daalt in 2012 van 0,62 naar 0,55 procent.
Zo heeft het UWV bekend gemaakt.

Ook dalen de correctiefactor werkgeversrisico en de minimumpremie voor kleine werkgevers. Grote werkgevers met een zeer laag risico zullen in 2012 de minimumpremie eenmalig zien stijgen van 0,07 naar 0,13 procent.

Gemiddeld 0,55 procent
De WGA premie is opgebouwd uit de lastendekkende premie (0,48 procent) en de rentehobbel (0,07 procent). De gemiddelde WGA-premie 2012 komt daarmee uit op 0,55 procent. De daling ten opzichte van 2011 wordt veroorzaakt door het interen op het vermogensoverschot, meer premieopbrengsten als gevolg van de minimumpremie voor grote werkgevers en een daling van de zogeheten rentehobbel. Na volgend jaar vervalt deze door het ministerie van SZW vastgestelde rentehobbel. De correctiefactor werkgeversrisico neemt in 2012 af naar 1,90 (huidig: 1,96). Verwacht wordt dat de correctiefactor de komende jaren zal dalen naar 1,50.

Minimumpremie werkgevers
Naar aanleiding van de tussenevaluatie van de WGA heeft het kabinet besloten de minimumpremie voor grote werkgevers voortaan op een kwart van de gemiddelde premie te bepalen. Dit heeft geresulteerd in een eenmalige verhoging van 0,07 procent naar 0,13 procent. Grote werkgevers met een laag of nul risico zullen hierdoor een eenmalige stijging van hun premie zien in 2013. Het niveau zal in de jaren daarna niet of nauwelijks wijzigen, aangezien het gemiddelde percentage naar verwachting vrijwel gelijk blijft.
De minimumpremie voor kleine werkgevers daalt in 2012 van 0,56 naar 0,48 procent.

Over de WGA premie
De WGA-premie is één van de premies die moeten worden betaald voor de financiering van de arbeidsongeschiktheidslasten. Naast de WGA-premie wordt er ook een premie afgedragen voor de IVA- (Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) en WAO-lasten tezamen. Werkgevers hebben de keuze om het WGA-risico publiek te verzekeren via UWV of het risico voor eigen rekening te nemen. In het laatste geval betalen zij zelf de uitkering of verzekeren zij het risico bij een particuliere verzekeraar.

Bron: UWV, 1 september 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek