loading
views

Kamervragen over Polenhotels

Keurmerkstickers13 augustus 2011

Antwoorden van minister Donner (BZK) op vragen van van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie (LURA) over het gevoerde beleid inzake arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europa.

Antwoord: “Om te zorgen dat gemeenten hun handhavingscapaciteit vooral kunnen inzetten voor de aanpak van huisjesmelkerij, maakt het rijk afspraken met uitzendbureaus over kwaliteitsnormen voor huisvesting. Deze afspraken worden opgenomen in de CAO voor uitzendkrachten en de sector zelf gaat ze handhaven. Zo wordt voorkomen dat illegale huisvestingssituaties kunnen ontstaan.”

Meer:
> Antwoorden op kamervragen over arbeidsmigranten


Bron: Rijksoverheid, 12 augustus 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek