loading
views

VPO ontwikkelt keurmerk

VPO29 juni 2011

De VPO (Vereniging Payoll Ondernemingen) gaat een keurmerk voor professioneel werkgeverschap ontwikkelen.

Dat hebben de leden van de VPO op donderdag 23 juni 2011 besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Jeu Claes
Jeu Claes, voorzitter VPO: “Payroll-ondernemingen nemen het werkgeverschap van opdrachtgevers over. Dat moet goed en betrouwbaar gebeuren. Professioneel werkgeverschap loopt daarbij als een rode draad door de dienstverlening van VPO-leden heen. Wij gaan als VPO die rode draad verder uitbouwen met een transparant keurmerk.”

Keurmerk
Het keurmerk professioneel werkgeverschap van de VPO komt te rusten op drie pijlers: financiële betrouwbaarheid, passende arbeidsvoorwaarden en kwaliteit van de dienstverlening. Vanaf 2012 worden VPO-leden verplicht een goedkeurende accountantsverklaring te overleggen en zullen er verdere stappen worden gezet om financiële soliditeit te waarborgen.

De VPO hecht eraan dat de arbeidsvoorwaarden van payroll-krachten zo goed mogelijk aansluiten bij de gehanteerde arbeidsvoorwaarden van de opdrachtgever. Onderdeel van het keurmerk wordt een VPO-arbeidsvoorwaardenregeling die dat gaat regelen. “Zo passend mogelijke arbeidsvoorwaarden noemen wij dat’, aldus Claes.

Kwaliteit van de dienstverlening
Belangrijke nieuwe pijler in het VPO-keurmerk wordt transparantie en betrouwbaarheid van de dienstverlening. Het moet duidelijk maken wat een payroll-kracht en opdrachtgever mogen verwachten van een VPO-lid. Dat geldt niet alleen ten aanzien van basistaken als contracten, loonstrook en helpdesk, maar bijvoorbeeld ook op terrein van arbo, ziekteverzuim en verzekeringen.

Claes: “De behoefte aan payrollen op de markt blijft onverminderd groot. Inmiddels worden ruim 144.000 werknemers gepayrolld en verwachten wij een groei naar 218.000 werknemers over vier jaar. Daarom hebben we onze toekomstplannen flink aangescherpt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en bouwen de komende jaren het keurmerk flink uit. Zodat het een nog grotere betekenis en lading in de markt krijgt.”

Op donderdag 1 december organiseert de VPO haar tweede Nationale Payroll Congres. Tijdens dit congres zal de VPO het nieuwe keurmerk presenteren.


Bron: VPO, juni 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek