loading
views

Externe inhuur in ziekenhuizen: Een bittere p(n)il?

29 juni 2011

Analyse van de jaarrekeningen boekjaar 2010 geven stijging aan in plaats van de ‘beloofde’ daling.

Dit blijkt uit een analyse van de jaarverslagen, uitgevoerd door FunktieMediair.

Ondanks budgettaire kortingen en besparingsdoelstellingen geven Nederlandse ziekenhuizen in 2010 meer geld uit aan externe inhuur dan in 2009. Na analyse van de post PNIL (Personeel Niet In Loondienst) in de jaarrekeningen van ziekenhuizen blijkt er 2,1% méér te zijn uitgegeven aan externe inhuur dan voorgaand boekjaar. Het is dan ook een illusie dat ziekenhuizen daarop fors zouden hebben bezuinigd.

PNIL
In een ziekenhuis beslaat de PNIL-post al snel miljoenen euro’s. En omdat het een flexibel karakter heeft, wordt het ingezet voor snelle bezuinigingen. Verschillende ziekenhuizen hebben ‘PNIL-managers’ aangesteld om die post te verlagen.

Externe flexibiliteit
Niet alle externen worden onder PNIL geboekt. Accountants, organisatieadviseurs en trainers kunnen bijvoorbeeld elders in de financiële boeken terecht komen. Bovendien biedt men externen een kortdurend contract om kosten te sparen. De PNIL-post toont daarom eigenlijk alleen het absoluut minimum aan inhuur, maar fungeert toch als indicator van de externe flexibiliteit van een ziekenhuis. De meeste ziekenhuizen kennen vaak ook een intern flexbureau, waarmee men 19% BTW bespaart.

Spanningsveld
Alle externen eruit is meestal geen optie om te saneren, omdat continuïteit nodig is in het primaire proces. Werk van OK-assistenten, gespecialiseerde verpleegkundigen voor spoedeisende hulp, intensive care, anesthesie of dialyse kun je niet zomaar missen. Bovendien past flexibilisering in de tijdgeest. Maar door het decentrale karakter van ziekenhuizen is er centraal vaak weinig zicht op de inhuur. Centrale overeenkomsten staan op gespannen voet met decentrale eigen verantwoordelijkheid, waardoor er vaak te veel en te duur wordt ingehuurd, zonder controle op kwaliteit en risico’s.

Bron: FunktieMediair, 27 juni 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek