loading
views

AVV CAO LEO 2011-20126 juni 2011

AVV CAO Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2011-2012

Download: > AVV CAO Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2011-2012

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2011-2012

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 29 juni 2011, nr. 11715, onder UAWnr. 11178.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek