loading
views

Werkwijze CAOpolitie onjuist weergegeven

Logo24 juni 2011

De SNCU betreurt de vandaag in ‘De Limburger’ gewekte suggestie dat de SNCU onderzoek zou starten naar aanleiding van signalen over een uitzendorganisatie. Dit is onjuist.

Het beleid van de SNCU is dat alle meldingen, signalen en media zeer serieus worden bekeken. Pas als deze voldoende aanleiding geven, wordt een onderzoek gestart. Namen van uitzendbureaus worden alleen via publicatie van een vonnis van de Rechtbank bekend gemaakt. Dit is het geval als een uitzendbureau niet meewerkt aan het onderzoek of de vastgestelde overtreding weigert te herstellen.

De SNCU benadrukt dat de in het artikel gesuggereerde werkwijze niet correct is. Namen van uitzendbureaus bij welke de SNCU onderzoek start, worden nooit bekend gemaakt.

Taak SNCU
De SNCU heeft als taak uitzendbureaus te stimuleren de CAO’s in de uitzendbranche correct na te laten leven. Dit doet zij door het geven van voorlichting en optreden in situaties dat de CAO’s niet correct worden nageleefd. Bij het constateren van overtredingen worden uitzendbureaus in de gelegenheid gesteld hun overtreding te herstellen. Doen zij dat niet dan dwingt de SNCU nakoming af via de rechter.

Bron: SNCU, 23 juni 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek