loading
views

Principeakkoord CAO TNT Express 2011-2012

Principeakkoord CAO TNT Express 2011-2012


21 juni 2011

CAO-naam
CAO Express

Download Principeakkoord TNT Express 2011-2012
> Principeakkoord CAO TNT Express 2011-2012

Looptijd
Een looptijd van 12 maanden: van 1 juli 2011 tot 1 juli 2012.

CAO-code t.b.v. loonheffing

Loonmutaties
1,0 % per 1 oktober 2011
0,8 % per 1 april 2012
Verhoging van de salaristabel per 1 juli 2011 (maandsalarissen op basis van gemiddeld 39,25 uur per week):
schaal 2 met € 25,‐
schaal 3 met € 15,‐

Arbeidsvoorwaarden

Uitzendkrachten
– Tenminste één keer per jaar wordt de inzet van uitzendkrachten besproken met het bevoegde MZ – orgaan. Met het bevoegde MZ orgaan zullen er afspraken gemaakt worden over de inzet van uitzendkrachten.
– Tenminste één keer per jaar zullen de werkgever en de vakorganisaties een gesprek voeren over de afwegingen die een rol spelen bij het uitbesteden van operationele werkzaamheden binnen TNT Express. Daarbij zal de inzet van uitzendkrachten ook aan de orde komen.

Vakbondsbijdrage
Artikel 125 van de CAO voor TNT Express wordt met ingang van 1 januari 2012 verhoogd van € 14,25 naar € 19,21.

Wajong
TNT Express zal zich inspannen om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden om Wajongers in te zetten in de organisatie. TNT Express zal de vakorganisaties worden hierover tussentijds informeren.

WIA Hiaat verzekering
CAO partijen hebben geconstateerd dat er weinig gebruik wordt gemaakt van de collectieve WIA Hiaat verzekering en hebben besloten dat TNT Express haar werknemers zal informeren over het belang en de mogelijkheden van deze verzekering.

Winstdelingsregeling
CAO partijen hebben een aangepaste Winstdelingsregeling (versie 1.3) afgesproken voor de duur van de CAO die het huidige Reglement winstdeling TNT Bijlage 5 van de CAO voor TNT Express vervangt.

Bron: Abvakabo FNV, 24 juni 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek