loading
views

Geen bewaarplicht meer identiteitsbewijzen EU-onderdanen

14 juni 2011

AWVN is van mening dat het ministerie onmiddellijk bekendheid moet geven aan de uitspraak van de Raad van State en de consequenties ervan, en dat het daarmee niet moet wachten tot de WAV gewijzigd wordt. AWVN is van mening dat deze verplichting inmiddels niet meer geldt

De Werkgroep Identificatie bracht in september 2010 een rapport uit over het vereenvoudigen van de verificatieplicht voor werkgevers.

Wijziging van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)
Een van de adviezen luidde om de verplichting uit artikel 15 van de Wet Arbeid Vreemdelingen (bij inlening een kopie van het identiteitsbewijs aan de inlenende werkgever toezenden die deze kopie vijf jaar verplicht moet bewaren) niet meer toe te passen voor onderdanen van de Europese Unie (exclusief Roemenië en Bulgarije) en de Europese Economische Ruimte, inclusief Zwitserland. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is voornemens dit advies mee te nemen bij de discussies over wijziging van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV).

Want op 16 juni 2010, inmiddels dus al bijna een jaar geleden, heeft de Raad van State beslist dat deze verplichting in strijd is met het vrij verkeer van werknemers. Het is (niet gerechtvaardigde) discriminatie op grond van nationaliteit.

Uitspraak Raad van State
De uitspraak van de Raad van State betekent in de praktijk dat uitleners enkel nog verplicht zijn om van niet-EU-onderdanen (en van Roemenen en Bulgaren) een kopie van het identiteitsbewijs aan de inlener toe te sturen. De inlener hoeft alleen van deze onderdanen kopieën van identiteitsbewijzen te bewaren gedurende vijf jaar.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Arbeidsinspectie zwijgen
Ondanks de uitspraak van de Raad van State zwijgen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Arbeidsinspectie, en heerst er onder werkgevers onduidelijkheid. Ook de site ‘Weet hoe het zit’ en het stappenplan voor het vaststellen van de identificatie zijn nog steeds niet aangepast. Dit betekent dat in de praktijk werkgevers nog steeds met inmiddels volstrekt onnodige administratieve handelingen en lasten worden opgezadeld.

Navraag
AWVN heeft navraag gedaan bij het ministerie en de Arbeidsinspectie. De Arbeidsinspectie zegt haar handhavingsbeleid op het betreffende punt te hebben aangepast, maar heeft daaraan tot nu toe op geen enkele manier ruchtbaarheid aan gegeven.

Bron: AWVN, 14 juni 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek