loading
views

ABU: daling arbeidsmigranten Oost-Europa

ABU14 juni 2011

Per 1 mei zijn de grenzen van Duitsland en Oostenrijk open voor werknemers uit de Oost-Europese landen. De verwachting is dat dit leidt tot een daling van het aantal arbeidsmigranten, voornamelijk afkomstig uit Polen. Er worden tekorten in sectoren als tuinbouw, vleesverwerkende industrie, metaalindustrie en transport verwacht.

Nederland aantrekkelijk houden voor Oost-Europeanen
Dit blijkt uit een recent onderzoek onder de leden van de ABU, de koepelorganisatie voor uitzendondernemingen. De ABU pleit ervoor dat gemeenten en rijksoverheid maatregelen treffen om Nederland aantrekkelijk te houden voor Oost-Europese arbeidsmigranten, waaronder het beschikbaar stellen van voldoende en vooral geschikte woonlocaties en aanpak malafiditeit.

43% verwacht daling aanbod
Van de respondenten verwacht het merendeel, ruim 40 procent dat het aanbod van Oost-Europese arbeidsmigranten op korte termijn (2011) zal dalen. 33 procent verwacht dat het aanbod gelijk blijft. Op lange termijn verwacht 43 procent dat het aanbod daalt. Een grote meerderheid verwacht dat door de openstelling van de Duitse en Oostenrijkse grenzen het aanbod van Oost-Europese arbeidsmigranten negatief van invloed zal zijn op de sectoren tuinbouw, landbouw, metaalindustrie, vleesverwerkende industrie, reiniging en transport.

Economische noodzaak
De heer drs. J.H. (Jurriën) Koops, adjunct directeur van de ABU. “Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de gemeenten en rijksoverheid maatregelen moeten treffen om Nederland aantrekkelijk te houden voor Oost-Europese arbeidsmigranten. Een economie zonder arbeidsmigranten staat namelijk stil. Het initiatief van minister Kamp om langdurig werklozen te stimuleren aan de slag te gaan juichen wij toen, het aanbod zal alleen lang niet voldoende zijn. Het is onmogelijk om zonder arbeidsmigranten sectoren als de land- & tuinbouw, transport, metaalsector en reiniging draaiende te houden. Daarvoor is het van groot belang dat we met z’n allen de economische noodzaak inzien van de arbeidsmigranten en de juiste maatregelen treffen om ze hier te houden. ABU-leden vinden dat het kabinet op dit punt onvoldoende scoort.”

Malafide praktijken aanpakken
“Het hard aanpakken van uitbuiting, malafiditeit onder foute uitzendbureaus en huisjesmelkers moet wat onze leden betreft hoge prioriteit hebben. We willen met gemeenten om tafel om te zorgen voor voldoende en vooral geschikte woonlocaties. Goede huisvesting is onontbeerlijk en onze leden die samen meer dan 50.000 arbeidsmigranten -voornamelijk Polen- bemiddelen, willen hen op een goede manier huisvesten. Daarvoor hebben wij duidelijke normen opgenomen in onze CAO en huisvestingskeurmerk Certified Flex Home”, aldus Koops.

Nettoloon bepalende factor
Uit het onderzoek blijkt dat met name een grote daling verwacht wordt in het aantal Poolse arbeidsmigranten en een toename van arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije. De respondenten zien het nettoloon, in relatie tot het nettoloon in het thuisland, als meest bepalende factor voor Oost-Europese arbeidsmigranten om in Nederland te komen werken. De kwaliteit van de woonlocatie en van die van de baan scoren eveneens hoog.

Bron: ABU, 14 juni 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek