loading
views

Principeakkoord CAO Schilders 2011-2013

Principeakkoord CAO Schilders 2011-2013


28 mei 2011

Naam
CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Download Principeakkoord CAO Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf 2011-2013
> Principeakkoord CAO Schilders 2011-2013

Looptijd
De nieuwe cao geldt van 1 maart 2011 tot en met 28 februari 2013.

Loonmutaties
De lonen en toeslagen worden in twee jaar met in totaal vierprocent verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
– Twee werkgroepen gaan een visie en aanpak ontwikkelen op onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van de bedrijfstak: de werkgroep ‘Duurzame inzetbaarheid van werknemers’ en de werkgroep ‘Arbeidsmarkt in relatie tot flexibiliteit en inzetbaarheid’.
– Omdat metaalconserveringsbedrijven knelpunten ervaren bij de toepassing van sommige cao-bepalingen mogen zij – bij wijze van experiment en onder voorwaarden – van een aantal bepalingen afwijken.
– De pensioenregeling wordt aangepast naar aanleiding van het nog af te sluiten landelijk pensioenakkoord
– Partijen onderzoeken hoe meer Wajongeren kunnen worden aangetrokken.

Bron: CNV Vakmensen, 27 mei 2011

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek