loading
views

AamigoO converteerbare lening bij Value8

Logo18 mei 2011

AamigoO Group N.V. (“AamigoO”) heeft met Value8 N.V. (“Value8) nadere afspraken gemaakt over de versterking van de financiële positie van AamigoO. AamigoO heeft een converteerbare obligatielening, ten bedrage van € 1,5 miljoen, geplaatst bij Value8.

De lening heeft een looptijd van 3 jaar, derhalve tot en met 14 mei 2014, met de mogelijkheid voor AamigoO om de looptijd met één jaar te verlengen. Na een rentevrij jaar zal AamigoO met ingang van mei 2012 een rente van 5% op jaarbasis verschuldigd zijn.

Over de lening
Conversie in aandelen AamigoO door Value8 kan, gedurende de looptijd dan wel op de aflossingsdatum- plaatsvinden tegen € 4, – per gewoon aandeel AamigoO. Daarnaast heeft AamigoO het recht om de lening gedurende de looptijd te converteren in aandelen AamigoO tegen een koers van € 4,- indien het aandeel AamigoO continu verhandelbaar is en de slotkoers van het aandeel AamigoO gedurende 20 achtereenvolgende dagen 50% hoger is dan € 4,- en er gedurende deze 20 dagen gemiddeld 6.000 aandelen AamigoO worden verhandeld waarbij de omzet gedurende 12 dagen meer dan 6.000 aandelen AamigoO bedraagt.

Daarnaast heeft AamigoO het recht om de lening op de aflossingdatum, 14 mei 2014 dan wel 14 mei 2015, te converteren in aandelen AamigoO tegen de gemiddelde slotkoers van de 20 dagen voorafgaand aan de conversiedatum.

In plaats van plaatsing aandeelen
De converteerbare lening komt in de plaats voor de oorspronkelijk beoogde plaatsing van 375.000 aandelen A, die zullen worden teruggeleverd. Het aantal uitstaande aandelen AamigoO bedraagt per heden 2.437.636 gewone aandelen en 4.343.750 aandelen A, derhalve totaal 6.781.386 aandelen na teruglevering van de aandelen. Bij volledige conversie door Value8 zal het aantal uitstaande aandelen AamigoO met 375.000 toenemen tot 7.156.386 aandelen.

Bron: AamigoO Group, 17 mei 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek