loading
views

FlexService en bovenwettelijke vakantiedagen7 mei 2011
Voltijds werknemers hebben recht op tenminste 20 vakantiedagen per jaar die verplicht opgenomen moeten worden in dat jaar (een enkele uitzondering daargelaten). Als een werkgever meer dan deze 20 wettelijke vakantiedagen hanteert, dan kan er voor gekozen worden deze vakantiedagen al dan niet regelmatig uit te betalen zonder dat daar vrije tijd tegenover staat.

Uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen
Als u de bovenwettelijke vakantiedagen wilt uitbetalen dan dient u een opsplitsing te maken tussen de reservering van de wettelijke vakantiedagen en de reservering van de bovenwettelijke vakantiedagen. Voor de reservering van de bovenwettelijke vakantiedagen is in FlexService de component reservering vakantiedagen bovenwettelijk beschikbaar. Deze component dient u op te nemen in de contractmodellen waarin u hem wilt gebruiken.

Afhankelijk van het aantal bovenwettelijke vakantiedagen vult u in het contractmodel een percentage in. Dit percentage is: het aantal bovenwettelijke vakantiedagen gedeeld door het aantal daadwerkelijk werkbare dagen (dit is het aantal werkbare dagen – feestdagen op een werkbare dag – wettelijke vakantiedagen – bovenwettelijke vakantiedagen). Voor 2011 zijn er 260 werkbare dagen en 4 feestdagen op een werkbare dag. Met de 20 wettelijke vakantiedagen kunt u nu het percentage bepalen. Indien er 4 bovenwettelijke vakantiedagen zijn, dan wordt het percentage dat u in moet vullen in het model: 4/(260-4-20-4)=1.72%

Bij de component „reservering vakantiedagen‟ dient u het percentage te verlagen. Hier geldt dat het percentage gelijk is aan het aantal wettelijke vakantiedagen/het aantal daadwerkelijk werkbare dagen, zoals in de vorige alinea gedefinieerd. Bij 4 bovenwetelijke vakantiedagen wordt het percentage dat ingevuld moet worden in het model: 20/(260-4-20-4)=8.62%.

Om de bovenwettelijke vakantiedagen daadwerkelijk uit te betalen dient u de component betaalde vakantiedagen bovenwettelijk in de contractmodellen op te nemen.

Verlonen
Bij het verlonen van declaraties van een contract dat gebaseerd is op een contractmodel waaraan u de componenten reservering vakantiedagen bovenwettelijk en betaalde vakantiedagen bovenwettelijk hebt toegevoegd en waarvoor u een percentage hebt ingevuld bij reservering vakantiedagen bovenwettelijk, zal de reservering direct worden uitbetaald. De uitbetaling wordt volgens de tabel belast.

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek