loading
views

LTO: overgangstermijn twv is onvoldoende

3 mei 2011

LTO Nederland doet een beroep op de Tweede Kamer om de impasse te doorbreken bij het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen (twv’s) voor Roemenen Bulgaren. Als niets verandert aan de huidige gang van zaken, komt het seizoenwerk op agrarische bedrijven vast te lopen.

Zover mag het niet komen, vindt LTO Nederland. In een brief aan de Tweede Kamer zet LTO op een rij, wat de afgelopen jaren is gedaan om aan voldoende seizoenwerkers te komen voor bedrijven in vooral het zuidwesten van het land. Hierbij is gezamenlijk opgetrokken met de overheid, in het bijzonder het UWV en gemeenten.

Halvering tewerkstellingsvergunningen
Het UWV wil zijn inspanningen intensiveren om meer mensen beschikbaar te krijgen en zo tot een halvering van het aantal twv’s te komen. In een brief aan de Tweede Kamer (21 april jl.) schreef de minister geheel ten onrechte, dat het UWV de werkgevers waaronder LTO Nederland sinds januari jl. had geïnformeerd over die doelstelling.

Overgangstermijn tot 1 juli
LTO heeft onlangs een overgangstermijn voorgesteld, omdat de sector is overvallen door het aangescherpte twv-beleid. Minister Kamp heeft daarin toegestemd en wel tot 1 juli a.s. In de praktijk leidde dit echter niet tot het afgeven van voldoende twv’s. In maart van dit jaar werd nog maar de helft (52,2%) van de vergunningen verstrekt en deze maand is dat teruggelopen tot 27,2 %. In januari en februari was dat nog 97,7%. Begin maart stelde LTO Seizoenarbeid vast dat het UWV plotseling op de rem was gaan staan en de termijn bij afgifte van twv’s liet oplopen.

Onvoldoende aanbod
Na 1 juli a.s. zouden alleen nog in uitzonderingsgevallen dergelijke vergunningen worden verstrekt, zo heeft minister Kamp laten weten. Dit valt volgens LTO niet te rijmen met de praktijk op de bedrijven; ondernemers kunnen niet aan voldoende mensen komen en het UWV en gemeenten slagen er niet om meer reëel aanbod te leveren. Een aantal gemeenten begint er zelfs niet aan.

Bron: LTO, 26 april 2011

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek