loading
views

Principeakkoord CAO Kappers 2010-201124 oktober 2010

CAO-naam

CAO Kappersbedrijf

CAO Kappers 2010-2011
> nog niet beschikbaar

Code Loonheffing
405

Looptijd
1 juli 2010 t/m 30 juni 2011

Loonmutaties
De cao-lonen stijgen per 1 januari 2011 met 1,3%. Voor de periode van 1 juli 2010 tot 1 januari 2011 geldt er geen loonsverhoging.

Arbeidsvoorwaarden

• De pensioenpremie stijgt met 1% van 6,2% naar 7,2%. Gelet op alle ontwikkelingen in de pensioenwereld is dit onvermijdelijk. De pensioenpremie wordt voor de helft door de werkgever en voor de helft door de werknemer voldaan en geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder.
• De O&O-premie wordt voor het jaar 2011 geschorst, dit betekent een besparing van 0,2%.
• Het opleidingsbudget voor werknemers bedraagt in 2011 € 150,-, waarvan € 75,- subsidiabel is via het O&O fonds. Het aanvragen van deze subsidie wordt eenvoudiger gemaakt.
• Werknemers die minimaal drie jaar in de branche werken, kunnen een loopbaancheck laten doen voor maximaal € 750,-. Deze loopbaancheck wordt gefinancierd uit het O&O fonds.
• Een branchediploma wordt geïntroduceerd, dit komt de kwaliteit van de branche ten goede.
• Een studiecommissie buigt zich over de verbetering van de productiviteit in de branche. Er wordt bekeken welke afspraken gemaakt kunnen worden om de personeelscapaciteit beter af te stemmen op het werkaanbod, waardoor er een productiviteitsverbetering gerealiseerd kan worden. Daarnaast wordt er voor werknemers gekeken hoe zij werk en privé beter op elkaar kunnen afstemmen.
• Een studiecommissie kijkt naar een eigentijdse invulling van het loon/functiegebouw waardoor dit beter aansluit op de wensen van werkgevers en werknemers.

Bron: Anko, 22 oktober 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek