loading
views

Randstad Werkmonitor: 25% recessiegroeiers

Logo

23 oktober 2010

De crisis heeft een onvermoed positief neveneffect op de Nederlandse werkvloer. Een kwart van de werknemers heeft zich sneller ontwikkeld doordat ze door de recessie meer of ander werk hebben moeten doen.

Deze groei hebben ze veelal doorgemaakt doordat ze meer taken hebben gekregen die in het verlengde liggen van hun eigen werk. Dat blijkt uit de Randstad Werkmonitor, dat Blauw Research uitvoerde onder 810 werknemers in loondienst.

Recessiegroeiers
Er is al een naam voor deze groep werknemers die zich als het ware ‘tegen de recessie in’ extra ontwikkelde: de recessiegroeier. Het zijn vooral jonge werknemers (41% is jonger dan 30 jaar) die tot de recessiegroeiers behoren en die met name zijn gegroeid in expertise en verantwoordelijkheid. De trend is zichtbaar in het hele bedrijfsleven; bij overheid en non-profitorganisaties zijn minder recessiegroeiers. Dit is ook niet verwonderlijk, aangezien binnen de nonprofit-sector de crisis minder merkbaar was en mensen er daardoor minder van hebben kunnen profiteren.

Vakinhoudelijk én persoonlijk
De groei ligt op vakinhoudelijk én persoonlijk gebied (zegt 39%) en is opgedaan doordat tijdens de crisis extra inspanningen zijn verricht op hun werkterrein.

Recessiegroeier is ambitieus!
Recessiegroeiers zijn mogelijk de eerste vertrekkers bij organisaties als ze er niet binnen afzienbare tijd in slagen de doorgemaakte groei te verzilveren. Want de recessiegroeier is behoorlijk ambitieus.

Voor werkgevers is het belangrijk om te weten dat de behoefte aan groei vaak groter is dan de loyaliteit naar het huidige bedrijf. Dit geldt voor een meerderheid van 58%. Vooral jonge werknemers zijn geneigd om van baan te veranderen, als ze zich bij een andere werkgever sneller of beter kunnen ontwikkelen (54% van de 18-30 jarigen, 45% van de 31-45 jarigen en 30% van de 46-plussers). Met name hoger opgeleiden streven naar een loopbaanlange ontwikkeling (88%) en zullen als eerste weg zijn als ze bij een andere werkgever zich beter of sneller kunnen ontwikkelen (49%).

Werkgever én werknemer verantwoordelijk voor ontwikkeling
Ruim 8 op de 10 werknemers wil zich de hele loopbaan blijven ontwikkelen. Ondanks dit streven is het voor ruim de helft niet helemaal duidelijk in welke richting. Van de 10 werknemers weten 4 ook binnen het bedrijf niet precies welke ontwikkelmogelijkheden er zijn. Bijna alle werknemers zijn van mening dat de werkgever verplicht is de werknemer te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling.

Toch vinden werknemers het daarnaast ook de verantwoordelijkheid van zichzelf; zij moeten het initiatief nemen. Bij de overheid en non profit wordt vaker dan gemiddeld door werknemers een opleiding, cursus of training gevolgd (61% vs. 54% gemiddeld).

Vertrouwen in vinden nieuwe baan
Verder lijkt na een dieptepunt in 2009 het vertrouwen van werknemers in het vinden van een nieuwe baan weer te stijgen. Het vertrouwen is hiermee nog lang niet terug op het niveau van voor de crisis, maar begeeft zich wel in een stijgende lijn en groeit voor het eerst in twee jaar weer.

Gerelateerd nieuws
> Randstad Workmonitor 3, 2010
> Randstad: “Ruim 30% organisaties niet klaar voor de toekomst”
> Randstad Werkmonitor: broos herstel mobiliteit
> Randstad Werkmonitor: privé en werk in balans
> Randstad: rapport arbeidsmarktparticipatie “Bridging the Gap”

Bron: Randstad, 22 oktober 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek