loading
views

Onderhandelingsakkoord CAO SVB 2010-201120 oktober 2010

CAO-naam

CAO SVB

Ook bekend als:
CAO Sociale Verzekeringsbank

Download CAO SVB 2010-2011
> Onderhandelingsakkoord CAO SVB 2010-2011

Code Loonheffing
1353

Looptijd
1 april 2010 tot 1 oktober 2011

Loonmutaties
– Een eenmalige uitkering van 250 euro op 1 november 2010 (parttimers ontvangen dit bedrag na rato).
– Een eenmalige uitkering van 200 euro op 1 april 2011 (parttimers ontvangen dit bedrag na rato).
– De vergoeding voor de ziektekosten wordt met ingang van 1 januari 2011 verhoogd met 10 euro per maand naar 45 euro per maand. Dit is een blijvende verhoging en deze verhoging is niet na rato voor parttimers.

Arbeidsvoorwaarden

– De regeling betaald ouderschapsverlof die per 1 januari 2011 zou stoppen wordt ongewijzigd voortgezet tot 1 oktober 2011.
– Afspraak: in de looptijd van deze cao gaan partijen gezamenlijk voorbereiden hoe de cao SVB gemoderniseerd kan worden met meer keuzes voor werknemers.
– Op een paar technische wijzigingen na (denk aan de wettelijke flexibilisering onbetaald ouderschapsverlof, pauze van een half uur bij een 9-urige werkdag ) wordt de cao SVB ongewijzigd, dus zonder verslechteringen verlengd tot 1 oktober 2011.

Bron: FNV ABVAKABO, 12 oktober 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek