loading
views

1500 Engineers en Construction Managers nodig20 oktober 2010

De komende jaren zullen ingenieursbureaus gericht op de proces industrie circa 1500 Engineers & Construction Managers moeten gaan werven.

Dat blijkt uit marktonderzoek van detacheringsbureau Dosign Engineering onder regionale productiebedrijven en haar toeleveranciers van engineering en construction management diensten. Verwacht wordt dat de vraag naar hooggeschoold personeel toeneemt.

Procesoptimalisatie en procesautomatisering
Het merendeel van de process bedrijven in de regio Rotterdam wil de komende vijf jaar meer investeren dan dat zij in de afgelopen vijf jaar deden. De ondervraagde bedrijven willen vooral investeren in schoner, efficiënter en energiezuiniger processen. Kernwoorden zijn procesoptimalisatie en procesautomatisering.

Schaarste technisch personeel
Kernvraag in het onderzoek was: hoe groot is de vraag en het aanbod van toekomstige engineering en construction management personeel? Aanleiding voor dit onderzoek is de steeds groter wordende schaarste die Dosign constateert. Dat betekent voor veel bedrijven dat de zoektocht naar technisch personeel steeds uitdagender wordt. Immers alle werkgevers in de techniek worden de komende jaren geconfronteerd met een aanzienlijke uitstroom in verband met de vergrijzing.

Tekort aan relevant opgeleiden
In het onderzoek wordt een getal van ongeveer 1500 technici genoemd, die de ingenieursbureaus de komende jaren zullen moeten werven om hun (vergrijzende) personeelsbestand op peil te houden en hun groeiambities waar te maken. Deze mensen vervangen en extra mensen aannemen om de opdrachten te kunnen uitvoeren, zal niet makkelijk zijn. Zeker omdat er maar een beperkt aantal mensen van de relevante technische opleidingen zullen komen.

Rondedans bij horizontale werving
Het onderzoek levert ook een aantal aanbevelingen op. Allereerst waarschuwt Dosign voor de zogenaamde personeel “rondedans”, een situatie die vaak ontstaat wanneer bedrijven horizontaal (dus personeel van hun collega’s) werven. Dit kan een desastreuze loonontwikkeling met zich mee brengen. In de aanbevelingen wordt gepleit voor een mix van gericht werven en opleiden met zogenaamde leer & werktrajecten, zij instroom en kennis migratie, aldus Dosign.

Gerelateerd nieuws
> HR verwacht problemen werving en selectie
> Randstad werft oudere technici
> Grote uitdaging voor zorg op arbeidsmarkt
> STOOF: scholing uitzendkrachten naar 20%
> Grootschalige aanpak laaggeletterdheid door uitzendbranche

Bron: Dosign, 18 oktober 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek