loading
views

SER-advies: duidelijkheid voor zzp’ers


 
| ZZP’ers » |
 

15 oktober 2010

De opkomst van de zzp’er vraagt om aanpassing van het beleid op een aantal terreinen. Dat geldt vooral op het gebied van arbeidsongeschiktheid, arbeidsomstandigheden, scholing en pensioenen.

Daarmee is het stelsel van arbeidsverhoudingen, fiscaliteit en sociale zekerheid ook in de toekomst beter toegesneden op een toenemende variëteit aan arbeidsrelaties.

Het advies
De SER heeft een advies over de positie van zzp’ers unaniem vastgesteld: het advies Zzp’ers in beeld. Het advies is gericht aan minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies is een rijke bron met feiten en analyses waaruit naar hartelust geput kan worden. Ook is het waardevol dat het advies kan worden gezien als een erkenning van de positie van zzp’ers.

Definitie zzp’er creëert duidelijkheid
Esther Raats-Coster (voorzitter van het Platform Zelfstandig Ondernemers) was vooral verheugd over de heldere en eenduidige definitie die de SER heeft opgesteld. De definitie: ‘Een zzp’er is iemand die voor de inkomstenbelasting als ondernemer telt en geen personeel in dienst heeft.’ Volgens deze definitie telt Nederland nu 675.000 zzp’ers.

De scheiding tussen werknemer en ondernemer wordt hierdoor scherper en creëert duidelijkheid voor zzp’er, opdrachtgever en overheid. Inhuurders en zzp’ers zullen elkaar daardoor beter weten te vinden, verwachtte ze. Dat is een stimulans voor bedrijvigheid en innovatie.

Passende oplossing verzekering arbeidsongeschiktheid
Raats-Coster wees erop dat in principe elke zelfstandige zich kan verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ondernemer zelf. Slechts voor een specifieke kleine groep zelfstandigen is het lastig een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering te vinden: zelfstandigen met een gezondheidsprobleem en oudere zelfstandigen en zelfstandigen met een risicovol beroep. Voor hen moet een passende oplossing worden gevonden, vond zij, maar voor hen hoeft niet het hele stelsel veranderd te worden.

FNV: cao afspraken minimumtarieven
FNV-bestuurder Leo Hartveld: “Het kabinet is nu aan zet. Het advies geeft een goede balans tussen kansen en risico’s en tussen ondernemerschap en sociale bescherming.” Speciale aandacht vroeg hij voor het vaststellen van tarieven. “Die zijn uiteraard primair de verantwoordelijkheid van de zzp’er en de opdrachtgever.” Maar, aldus Hartveld, we mogen niet de ogen sluiten voor sectoren waar de tarieven zo onder druk staan dat reserveringen voor verzekeringen en pensioen niet meer mogelijk zijn. In deze sectoren wil de vakbeweging via de cao afspraken maken over minimumtarieven.

Gerelateerd nieuws
> ZZP’ers koesteren ondernemerschap ondanks crisis
> Steeds meer zzp’ers hebben financiële steun nodig
> FNV ZBo wil keurmerk voor bouw-zzp’ers
> SER gaat adviseren over arbobeleid zzp’ers
> Betere positie zzp’er beloofd met wetsvoorstel

Bron: SZW, 15 oktober 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek