loading
views

Vrijheid en verantwoordelijkheid, ook met eigen cao’s?


Harry Vogels

13 oktober 2010

Hoe zal worden omgegaan met verplichte cao’s als er een rechts kabinet aan de macht komt?

door Harry Vogels, cao-expert

Het rechtse kabinet gaat dan eindelijk van start. In en rond het eerste kabinet Rutte zijn er nu diverse personen, die in het recente verleden uitspraken hebben gedaan tegen het algemeen verbindend verklaren (=verplicht stellen) van cao’s: Henk Kamp, Stef Blok, Frans Weekers en Geert Wilders.

Inzage geldstromen cao-fondsen
Bovendien zijn sommigen van hen behoorlijk te keer gegaan tegen de vele miljoenen in niet-transparante cao-fondsen van de gevestigde partijen. Zij hebben in ieder geval voor elkaar gekregen dat alle geldstromen in de cao-fondsen nu zijn in te zien op de website van het ministerie. De heer Donner, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot vandaag, heeft hier recent nog voor gezorgd na Kamervragen van Stef Blok. De gevestigde werkgeversorganisaties en vakbonden hebben dit heel lang willen tegenhouden.

Recht op eigen cao?
Vraag is nu, of onder het eerste kabinet Rutte, ondernemingen en branches weer de gelegenheid krijgen om gemakkelijk gedispenseerd te worden van een verplichte cao, zoals in de periode1998 -2006. Met andere woorden: heeft een organisatie of branche van een behoorlijke omvang straks weer recht op een eigen cao?

Cao-beleid
Na 2006 houden de gevestigde werkgeversorganisaties en vakbonden dit tegen, ook vanwege de grote financiële belangen bij de eigen centrale cao-bedrijfstakfondsen. In het regeerakkoord wordt minimaal aandacht besteed aan het toekomstige cao-beleid.

Ik noem een paar regels uit deel 11 Werk en Sociale Zekerheid:
‘Alleen CAO’s die aandacht besteden aan leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid (scholing) worden algemeen verbindend verklaard.’
En: ‘Ambtenarenrecht wordt gelijkgetrokken met het arbeidsrecht. Voor de overgang van werk naar werk voor ambtenaren moeten dezelfde voorwaarden gelden als voor werknemers in de private sector.’

Het eerste citaat is een nietszeggende regel, zonder grote gevolgen. Het tweede citaat zal lastig worden om in te voeren, maar heeft wel grote gevolgen in cao-land. Want als het kabinet Rutte er in zal slagen om ambtenaren onder het Burgerlijk Wetboek te brengen, zullen bijna alle ambtenaren echt onder cao gaan vallen.

Nu valt geen enkele ambtenaar onder een cao, want in de ambtenarenwet bestaan geen cao’s. Al eerder probeerde een van de kabinetten Balkenende de ambtenaren onder het cao-recht te laten vallen. Maar dat is niet gelukt.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Als het eerste kabinet Rutte hierin wel zal slagen, geldt wat mij betreft natuurlijk hetzelfde als in het bedrijfsleven, namelijk iedere organisatie van een redelijke omvang heeft recht op een eigen cao. De Gemeente Groningen en de Gemeente Rotterdam moeten de vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen om een eigen cao te sluiten.

Deze vrijheid en verantwoordelijkheid gaat voor de gevestigde werkgeversorganisatie en vakbonden echter veel te ver. Zij blijven liever vasthouden aan centrale cao’s. Niet vanuit werknemersperspectief, maar vanuit het enorme eigen financieel belang vanuit de centrale cao-fondsen.

Henk Kamp, Stef Blok, Frans Weekers en Geert Wilders weten dit heel goed. Ik blijf benieuwd wat er straks gaat gebeuren op cao-terrein.

drs. Harry J.P. Vogels
www.caoadvies.nl


Lees artikelen van Harry Vogels over cao’s in de uitzendbranche >


FlexService – home

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek