loading
views

Overwerk is niet loon; geen vakantietoeslag

12 oktober 2010

Een werkgever hoeft geen vakantietoeslag te betalen over de gemaakte over-uren. Dat is het oordeel van de Hoge Raad ingeval van de vordering van € 187,73 vakantiegeld door een tijdelijke werknemer.

De werknemer is als slager werkzaam geweest tegen een brutosalaris van € 1.672,- per vier weken. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO voor het Slagersbedrijf van toepassing.

Overwerk valt niet onder loon
De CAO is cruciaal voor de beoordeling van de Hoge Raad. De vakantiebijslag wordt door de werkgever berekend over het door de werknemer gemiddeld verdiende loon. Er zijn geen aanwijzingen dat in de CAO is beoogd daarvan af te wijken. Overwerk valt dus niet onder loon. Dit volgt ook uit artikel 6 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, waarin is bepaald dat (voor de toepassing van het bij of krachtens die wet bepaalde,) verdiensten uit overwerk niet zijn begrepen onder loon. De vordering van de werknemer faalt.

Bron: rechtspraak.nl, LJN BM5754, HR, 10 september 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek