loading
views

AVV CAO Hoveniersbedrijf 2010-201112 oktober 2010

AVV CAO Hoveniersbedrijf in Nederland

Download: > AVV CAO Hoveniersbedrijf in Nederland 2010-2011

Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Hoveniersbedrijf in Nederland 2010-2011.

Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 oktober 2010, nr. 15657, onder UAWnr. Nr. 11054.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

> Meer over deze CAO

Bron: Overheid.nl/Officiële Bekendmakingen

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek