loading
views
0 reacties
Ruud van Megen

Column Ruud van Megen: Randstad, Brunel en USG People

Technisch analist en beurssystematicus Ruud van Megen schrijft voor FlexNieuws een periodieke column over de ontwikkeling van de beurskoersen van de Nederlandse uitzenders. Hij schrijft ook columns voor Beursplaza en is directeur van Van Megen Trading, een dienst die twee beurshandelssystemen verhuurt aan een groeiende cliëntèle. In de loop der jaren heeft Van Megen handelssystemen ontwikkeld op basis van technische analyse, (tijds)berekening en patroonherkenning. Deze systemen zijn vanaf 2006 en 2008 voor particuliere beleggers beschikbaar gekomen via twee dagelijkse beursdiensten: AEX Systematisch (korte termijn) en Casino Royale (middellange termijn). X

Ruud van Megen11 oktober 2010

Belegger en AEX-specialist Ruud van Megen schrijft exclusief voor FlexService columns over de beurskoersen van uitzenders. Zie ook zijn columns op beursplaza.nl.


Randstad, Brunel en USG People: zet het recente herstel door?

De maand september was een goede voor de beurzen in het westen. Zelfs USG People, dat zich in een neerwaartse trend bevond, steeg in september op de beurs en die stijging zette tot nog toe door in oktober.
Is dit koersherstel blijvend? Of beleven we alleen maar een opleving in een neergaande markt? Hieronder zal ik mijn visie geven, die beargumenteren, en ook simpelweg zeggen wat ik zelf als beleggingsadviseur momenteel doe of niet doe met de uitzendsector.

Uitzendcijfers van de ABU over periode 9 van 2010
Allereerst het recente nieuws. De uitzendcijfers van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) over periode 9 van dit jaar waren gemengd. Er is een versnelling in groei waargenomen bij de industriële en technische sector. Er was een omzetstijging en stijging van uitzenduren van 20 %. Daar staat een lichte daling tegenover in de administratieve sector en een grotere in de medische sector: een omzetdaling van 10 %, en ook 10 % daling van uitzenduren. Het totale beeld is echter positief.

Nieuws over de drie uitzenders
Is er verder bijzonder goed nieuws? CEO Zandbergen van USG People meldde in september dat de voortgaande onzekerheid over de duurzaamheid van het economisch herstel de uitzenders in de kaarten speelt. De vraag naar tijdelijk personeel blijft daardoor op peil.
Deze uitwerking van de ‘crisis’ is interessant. De redenering is inderdaad valide. Zo lang bedrijven niet weten hoe de toekomst er uit ziet, zullen ze niet makkelijk nieuw personeel in vaste dienst aannemen. Uitzendbedrijven zullen dan profiteren van een grotere vraag naar tijdelijk personeel.
Brunel International is een ander verhaal. Brunel kreeg in de zomer een koersdoelverlaging van analist Mark-Pieter de Boer van Royal Bank of Scotland. De cijfers vielen niet goed bij alle analisten, en De Boer gaf een koersdoel af van € 19,00, toen het aandeel 19,56 noteerde, samen met een verkoopadvies.
Ondanks dat Brunel sindsdien is opgelopen, ben ik het met de analist eens. Ik zal u in dit artikel laten zien wat ik zelf voor koersdoel voor Brunel kan vaststellen in de grafiek, dat ligt in ieder geval nog een stukje beneden de € 19,00 die de analist noemt.
Ik zeg er bij dat Brunel een belangrijk aandeel voor mij is. Ik heb het aandeel in bezit gehad en het ook aan mijn klanten geadviseerd. In april van dit jaar heb ik het echter verkocht en ik heb ook mijn klanten geadviseerd om winst te nemen. Mijn methodiek gaf destijds aan dat we winst moesten nemen. Dat was een goed besluit achteraf, omdat Brunel sindsdien meer dan 30 % gedaald is in waarde. Ik blijf Brunel echter een interessante belegging vinden, en probeer dus een prijsniveau te vinden waarop ik het aandeel weer koopwaardig vind. Op dit moment is het nog niet zo ver.
Randstad heeft het uitstekend gedaan op de beurs met een herstel van rond de 61,8 % (een Fibonacci-ratio) vanaf de bodem van 2009. Het bedrijf ziet in de huidige gang van zaken (nog) geen bevestiging van een mogelijke dubbele dip in de economie. Daarbij kan het naar eigen zeggen zes weken vooruit kijken.
Zes weken is uiteraard te weinig voor een belegger. Ik ga dus zoals ik dat altijd pleeg te doen liever af op wat de grafieken mij vertellen.
We beginnen met de trend in Brunel voor de lange en middellange termijn.

De beursvooruitzichten voor Brunel
Kijkt u allereerst even mee naar de maandgrafiek van Brunel International.


Maandgrafiek Brunel – klik voor een grotere afbeelding

U ziet in deze maandgrafiek een oplopende rode steunlijn geplaatst. Deze lijn is gebroken. Weliswaar niet helemaal correct, maar ook andere grafiekkenmerken bevestigen mij in het idee dat ik op termijn koersen onder de 20,00 Euro en ook onder 19,00 Euro moet verwachten voor Brunel. De maandgrafiek is een hele ‘grote’ grafiek, een tijdsverwachting is er dan ook niet bij dit negatieve scenario. Het kan bij wijze van spreken nog een jaar duren voordat Brunel richting de lagere koersdoelen gaat. U ziet de start van de daling in het aandeel in 2006 in deze grafiek. Deze eerste daling in 2006 had bepaalde kenmerken die een diepere daling zeer waarschijnlijk maakten. Toch steeg het aandeel eerst maar eens vrijwel een jaar lang. Daarna kwam de verwachte daling alsnog.

Ondanks dit op termijn lagere koersdoel lijkt de daling in Brunel vanaf de top van 2010 niet trendmatig. De stijging vanaf 2009 was dat bij dit aandeel wel. Brunel ligt duidelijk goed bij investeerders, men ‘koopt’ het Energy-verhaal hier. Als enige van de uitzenders heeft Brunel Internationaal bijna de top uit 2006 gehaald. Ik blijf dit aandeel interessant vinden, maar op grond van de maandgrafiek mag ik het huidige herstel (nog) niet kopen.
Verder zijn er een paar algemene kenmerken van de trend in Brunel, die ook voor andere uitzenders gelden. Heel interessant en belangrijk is dat zowel Brunel als Randstad in 2009 géén diepere bodem in de beurskoers hebben gezien dan de bodem van 2002/2003. Er is tot nog toe een hogere bodem geplaatst. Dit geldt niet voor de AEX-index, en daarmee doen de uitzenders het beter dan de AEX.
Een hogere bodem dus in 2009. Brunel is daarna zo sterk opgelopen, dat een verwachting van het op termijn doorbreken van die top uit 2006 reëel werd. U ziet dat in de grafiek aangegeven, doordat er een donkerrode zogenaamde ‘setup’ is geplaatst. Altijd als dat gebeurt, moeten we aannemen dat de index steun heeft bij de bodem, en pas klaar zal zijn met de stijgende beweging, op het moment dat er een rode ‘13’ geplaatst is. U zult in volgende grafieken zien dat die rode of paarse ‘13’, vaak een mooi keerpunt in de koers kan aangeven.

Brunel ligt technisch sterker dan de andere uitzenders in het grote plaatje, omdat hier de opwaartse beweging vanaf 2009 het sterkst is geweest. De nieuwe setup omhoog is boven de neerwaartse setup uitgekomen. Dat duidt op steun aan de onderkant van het gebied tussen de blauwe lijnen. Probleem is uiteraard, dat de uitzender dus ook bij een halvering in koers nog steeds deze steun waar kan maken. Geen enkele belegger kijkt graag aan tegen een verlies van 50 %, of hoort zijn beleggingsadviseur zeggen dat een verlies van 50 % geen probleem is, aangezien de steun er nog steeds is.
Op dit moment acht ik het aandeel dus niet koopwaardig. Pas bij koersen beneden het dieptepunt voor dit jaar keert mijn belangstelling als belegger terug voor Brunel.


Weekgrafiek Brunel – klik voor een grotere afbeelding

In de weekgrafiek ziet u een voorbeeld van een mooi ‘uitgetelde’ trend, een 13 in januari op een koers boven de 28, en een topkoers boven de 29. In april is deze topkoers nog eens gehaald. Momenteel ziet u dat we al weer een paar weken oplopen. Naar mijn mening is deze hele stijging verkoopwaardig, een mogelijkheid dus voor beleggers om Brunel International te verkopen. Als je koersen beneden de 19 verwacht voor dit aandeel, zijn prijzen van bijna 24 Euro natuurlijk een goed verkoopniveau.
Uiteraard kan ik volledig ongelijk krijgen. De analyse van koersgrafieken is geen exacte wetenschap, hoe goed mijn handelssystemen ook al jaren functioneren. Maar de visie is op dit moment nu eenmaal niet positief. De opwaartse ruimte voor Brunel acht ik beperkt en de mogelijkheid van een sterke daling in de toekomst is reëel.

Wat vertelt de grafiek over Randstad
Kijken we naar de maandgrafiek van Randstad, dan is het beeld minder positief dan Brunel, maar nog steeds is Randstad natuurlijk zeer sterk hersteld van de daling van 2007, 2008 en 2009. De opwaartse setup heeft hier echter niet de neerwaartse teniet gedaan, en daarmee heeft deze grafiek meer dan die van Brunel het gevaar van toekomstige zeer lage koersen, lager dan de bodem van 2009.
Voor de middellange termijn houd ik ook hier rekening met een verkoopwaardige stijging, met lagere koersen dan de low van dit jaar in het verschiet.


Maandgrafiek Randstad – klik voor een grotere afbeelding

Wat voor nieuws moet voor deze daling zorgen? Geen idee. Dat zullen we wel beleven. Ik vind het allerminst een pretje om negatief te zijn, maar op dit moment geeft de grafiek mij geen keus. Ik vermoed dat de stijging die we nu zien de laatste zal zijn voorlopig voor dit aandeel, en als dat voor Randstad geldt, zal het ook wel voor de markt als geheel gelden. Laten we maar hopen dat ik dit volkomen verkeerd zie.


Weekgrafiek Randstad – klik voor een grotere afbeelding

De weekgrafiek van Randstad geeft wel enige hoop. De daling is duidelijk correctief geweest. Altijd als dat zo is, nemen we aan dat de langere termijn vooruitzichten voor een aandeel wel goed zijn. In dit geval betekent dat voor mij als geïnteresseerde belegger in de uitzendsector: als Randstad weer gaat dalen, moet ik aannemen dat de nieuwe bodems die dan idealiter in het aandeel ontstaan, koopwaardig zullen zijn. Meer betekent het momenteel niet, ook niet minder.

De zwakke broeder: USG People
Kijken we ten slotte naar USG, en dan zien we de zwakste grafiek. Beleggers hebben duidelijk minder interesse in USG dan in Randstad en Brunel.


Maandgrafiek USG People – klik voor een grotere afbeelding

Bij USG People zien we ‘gewoon’ een neerwaartse beweging met een geplaatste neerwaartse setup, die nog niet tot ’13’ uitgeteld is. De opwaartse beweging, het herstel vanaf 2009, heeft niet genoeg gepresteerd om die neerwaartse setup te overrulen. Daarmee moeten we aannemen dat USG vroeger of later zijn bodem van 2009 nog moet breken. Ik zeg er overigens bij dat wanneer USG na de behoorlijke correctie die is opgetreden boven de top van dit jaar uit zou komen, dus richting de 16 Euro, dat zou een overtuigend longsignaal zijn. Rond USG blijven zoals bekend wat overnamegeruchten hangen. Toch zou ik als belegger het aandeel nu niet in portefeuille willen hebben. Ik ga er van uit dat het dieptepunt van het jaar nog overtroffen moet worden neerwaarts, vroeger of later.

Conclusie
Ik stel vast dat ik op dit moment geen aandelen in de uitzendsector kan adviseren, op basis van de lange termijn grafieken. Pas bij lagere koersen, en met name bij koersen beneden de dieptepunten van dit jaar, worden deze aandelen weer interessant. Dat is de visie van oktober 2010. We zullen in de komende maanden zien of deze visie te pessimistisch was.

Ruud van Megen

Meer columns >

Gerelateerde columns:
USG People mei 2010
Koerspotentie Brunel
USG People en Brunel


Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek