loading
views

Hulpmiddel Risico-Inventarisatie en Evaluatie: ARIE

Logo4 oktober 2010

Er komt een digitaal instrument waarmee bedrijven eenvoudiger kunnen bepalen of zij verplicht zijn onderzoek te doen naar risico’s op zware ongevallen binnen hun bedrijf.

Het kabinet komt hiermee op voorstel van demissionair minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegemoet aan een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het al dan niet schrappen van de uitgebreide risico-inventarisatie voor bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken.

ARIE
Het gaat om de zogenoemde Aanvullende Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (ARIE). Dit is een wettelijke verplichting in het Arbobesluit voor bedrijven om de risico’s op zware ongevallen te inventariseren en noodplannen gereed te hebben. In Nederland zijn dat ongeveer vierhonderd bedrijven, vooral in de chemische industrie.

De SER heeft geadviseerd de huidige, gedetailleerde verplichting te handhaven. Het kabinet neemt dit advies over. Dat betekent dat de regelgeving niet wordt overgelaten aan de branche zelf, zoals bij andere arboregelgeving wel het geval is. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat nu het hulpmiddel voor bedrijven ontwikkelen. Naar verwachting is het instrument eind 2011 via www.arboportaal.nl beschikbaar.

De SER adviseerde verder een onderzoek te doen naar het vervoer en de op- en overslag van gevaarlijke stoffen (vervoersgebonden inrichtingen). Onderzocht wordt of deze branche uitgesloten kan worden van deze regeling.

De ARIE-regeling is bedoeld om werknemers te beschermen. Bedrijven die onder de ARIE vallen, moeten zich melden bij de Arbeidsinspectie. Die controleert steekproefsgewijs of bedrijven voldoen aan de regels.

Bron: Rijksoverheid, 1 oktober 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek