loading
views

Eindbod CAO AZL 2010-20114 oktober 2010

CAO-naam

CAO AZL

Download Principeakkoord CAO AZL 2010-2011
> nog niet beschikbaar.

Code Loonheffing
2181

Looptijd
1 april 2010 tot en met 31 maart 2011.

Loonmutaties
Verhoging van de salarissen en salarisschalen met 1%, met terugwerkende kracht (over de periode dat sprake is van een dienstverband met AZL) tot 1 april 2010.

Arbeidsvoorwaarden

De vereiste pensioenpremie bedraagt met ingang van 2010 19,8 % van de pensioengrondslag. De premie die door werkgever en werknemers gezamenlijk wordt betaald, bedraagt momenteel 19,5%. De werkgever zal het verschil, zijnde 0,3 %, plus 0,1 % als extra bijdrage, structureel voor zijn rekening nemen, zodat de totale premie 19,9 % bedraagt.

Er wordt een werkgroep ingesteld met als hoofdonderwerp levensfasebewust personeelsbeleid. Hierin zal in eerste instantie ook het opleidingsbeleid van AZL en het advies van de werkgroep Flexibel werken en Telewerken (CAO-afspraak 2009-2010) worden toegelicht door AZL. Deelnemers: vakbondsbestuurder De Unie plus een bijzitter, vakbondsbestuurder CNV Dienstenbond plus een bijzitter, vertegenwoordiger Ondernemingsraad AZL, hoofd Personeel & Organisatie AZL.

Tijdens zorgverlof worden de premiekosten (zowel werkgevers- als werknemersdeel) van pensioenopbouw, over de in het kader van opgenomen zorgverlof, niet betaalde uren door de werkgever gedragen.

Artikel 21 CAO AZL (55+-regeling): hangende het advies hierover van de commissie levensfasebewust personeelsbeleid wordt de werking van het artikel met ingang van 9 juli 2010 opgeschort.

Artikel 54 AZL (ouderschapsverlof): de tekst van lid 2 en 3 wordt aangepast aan de geldende wettelijke regels.

Het BPR-reglement wordt qua formulering verduidelijkt inzake het ter beschikking komen van het opgebouwde tegoed (het BPR-tegoed wordt betrokken bij de vervroeging van de ingang van het OP).

Bron: CNV Dienstenbond, 30 september 2010

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek