loading
views

Campagne Weet hoe het zit 2010

28 juli 2010

Met de campagne ‘Weet hoe het zit.nl’ wil het ministerie van SZW mensen bewust maken van de plichten op het gebied van sociale voorzieningen, arbeidsvoorwaarden, belastingen en veilig en gezond werken.

De campagne “Weet hoe het zit” werd gelanceerd in 2009. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert deze campagne samen met de Sociale Verzekerings Bank (SVB), UWV, de Belastingdienst en gemeenten. De campagne is gericht op uitkeringsgerechtigden, werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden (AOW’ers).

Voorkom problemen
Bij de meeste wet- en regelgeving komen verplichtingen kijken. Ook bij sociale voorzieningen, arbeidsvoorwaarden en veilig en gezond werken. Het is niet altijd duidelijk welke zaken gemeld moeten worden bij de gemeente en uitkerings- of uitvoeringsinstantie. Of welke verplichtingen er gelden en wat dat betekent voor de belastingen. Daardoor overtreden mensen soms onbewust de regels.

Weet hoe het zit
De informatie in deze campagne is bedoeld om te voorkomen dat u onbewust regels overtreedt. De overheid en uitkerings- en uitvoeringsinstanties bieden via klantcontact, websites en andere middelen specifieke informatie over de verplichtingen. Er zijn campagneperiodes waarin aandacht is voor specifieke thema’s. Voor mensen met een uitkering bijvoorbeeld over het melden van vrije dagen of bijverdiensten. Voor werkgevers bijvoorbeeld over de verplichtingen rondom het in dienst nemen van (buitenlandse) arbeidskrachten of het voorkomen van agressie tegen medewerkers. In tijdschriften, radiocommercials en advertenties (banners) op websites wordt naar weethoehetzit.nl verwezen of gelinkt. Zo kan iedereen uitzoeken hoe het met zijn persoonlijke situatie zit

Bron: Weet hoet het zit, juli 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek