loading
views

Handreiking Uitzendwerk

26 juli 2010

Om blijvend aandacht te vragen voor de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten hebben de sociale partners van STAF de Handreiking Uitzendwerk ontwikkeld.

De handreiking is door de Stichting van de Arbeid (STvdA) uitgegeven en vanaf juli 2010 onder sectoren verspreid. De reden om voor de grote groep uitzendkrachten extra aandacht te vragen, zijn de alarmerende ongevallencijfers.

Arbeidsomstandigheden uitzendkracht
Aandacht op sectorniveau moet leiden tot een grotere bewustwording bij inlenende bedrijven waardoor voor bedrijven het bespreken van de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht met de intercedent een vanzelfsprekendheid wordt in plaats van een verplichting.

Handvatten en tips
De handreiking geeft sociale partners op sectorniveau goede handvatten om in eigen arbocatalogi afspraken te maken over de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten. Uitzendkrachten moeten volgens de Arbo-wet als ‘werknemer’ worden behandeld door de inlenende werkgever. Om dit proces te ondersteunen biedt de handreiking concrete informatie en handvatten bij het bepalen van de maatregelen, die op het gebied van voorlichting en onderricht moeten worden geregeld. Naast sociale partners kunnen ook werkgevers tips onttrekken aan de handreiking bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid voor uitzendkrachten.

Download Handreiking Uitzendwerk »

Bron: Arbo flexbranche, juli 2010

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek