loading
views

Inlener aansprakelijk voor verkeersongeval met werknemer

21 juli 2010

In de zaak die op 9 juli 2010 voor de Hoge Raad speelde, werd de vraag gesteld of een inlener aansprakelijk kan worden gesteld voor een verkeersongeval waarbij werknemer betrokken is geraakt.

Er bestaat tussen werknemer en inlener geen arbeidsovereenkomst. De inlener is slechts de materiële werkgever.

Feiten
Werknemer is in dienst van werkgever en wordt sinds augustus 1995 door werkgever uitgeleend aan inlener om montagewerkzaamheden te verrichten in Amsterdam. De inlener heeft aan werknemer een auto ter beschikking gesteld om op en neer tussen Amsterdam en Didam, waar inlener is gevestigd, te rijden. Op 23 augustus 1995 heeft werknemer een ongeval gekregen met de auto. De schade die werknemer heeft opgelopen wordt niet door de WAM-verzekering vergoed. Werknemer heeft vervolgens zijn werkgever en de inlener aansprakelijk gesteld. In de zaak tegen zijn werkgever heeft de Hoge Raad zich reeds eerder uitgelaten en heeft bepaald dat de werkgever aansprakelijk is voor de niet-verzekerde schade.

Vordering werknemer
De werknemer stelt ook de inlener als materiële werkgever aansprakelijk. Volgens werknemer is zij aansprakelijk omdat zij niet heeft voldaan aan haar zorgplicht. De inlener is volgens werknemer tekortgeschoten door hem na een vermoeiende werkdag, waarbij de maximaal toegestane arbeidsduur werd overschreden, de auto te laten besturen van Amsterdam naar Didam, en wel in het bijzonder gelet op de risico’s in het verkeer waaraan hij is blootgesteld. Bovendien behoorde de inlener volgens werknemer een passende schadeverzekering af te sluiten. Dit heeft hij nagelaten.

Beoordeling rechtbank, hof en Hoge Raad
Zowel de rechtbank, als het hof en de Hoge Raad oordelen dat inlener aansprakelijk is voor de niet-verzekerde schade die is ontstaan wegens het verkeersongeval. Inlener heeft werknemer namelijk na een zodanig lange werkdag terug laten rijden naar Amsterdam, met alle risico’s op ongevallen en schade van dien. Hij heeft werknemer dan ook aan risico’s blootgesteld, zonder een passende verzekering af te sluiten. De Hoge Raad benadrukt dat de grondslag voor de aansprakelijkheid niet is gelegen in het goed werkgeverschap. Immers is er tussen inlener en werknemer geen arbeidsovereenkomst tot stand gekomen. De aansprakelijkheid wordt door het Hof en de Hoge Raad dan ook gebaseerd op de door de inlener gepleegde onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW).

Bron: www.rechtspraak.nl LJN-nr BL4088

Gerelateerd nieuws

  • Geen gerelateerde berichten gevonden.

Meer uit deze rubriek