loading
views

Zwangerschapsverlof

De zwangere werknemer heeft recht op minstens zestien weken uitkering in verband met de bevalling.

De uitkering in verband met de bevalling is net zo hoog als het Ziektewetdagloon, oftewel honderd procent. De werkgever kan de uitkering in mindering brengen op het salaris.
 
Wanneer met verlof?
De werknemer moet aan haar arts of verloskundige een zwangerschapsverklaring vragen en die inleveren bij de werkgever. In zo’n verklaring staat de vermoedelijke bevallingsdatum.
 
Wanneer het zwangerschapsverlof precies ingaat, wordt in onderling overleg tussen werknemer en werkgever bepaald. De werknemer kan tussen de vier tot zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum stoppen met werken. De werknemer mag in ieder geval niet werken vanaf vier weken voor die datum en tot zes weken na de bevalling.
 
De werkgever moet de zwangerschapsverklaring meesturen met de aanvraag van zwangerschapsuitkering aan het UWV.
 
Verlof na de bevalling
De werknemer heeft altijd recht op minstens tien weken verlof na de bevalling. Is de werknemer bijvoorbeeld zes weken van tevoren gestopt met werken en is de baby twee weken te laat, dan worden er twee weken opgeteld bij de acht verlofweken die de werknemer nog over heeft.
 
Ziek
Een werkneemster die ziek wordt als gevolg van de zwangerschap heeft recht op uitkering op grond van de Ziektewet ter hoogte van 100% van haar dagloon. De werkgever mag dit ziekengeld op de loondoorbetaling in mindering brengen.
 
De werkgever heeft in dit geval geen eigen risico. Alleen als de ziekte niets met de zwangerschap te maken heeft, ontvangt de werknemer ziekengeld volgens de regels die bestonden voordat de werknemer zwanger was.
 
Is het verlof van de werknemer afgelopen maar is de werknemer ziek als gevolg van de bevalling of zwangerschap, dan heeft de werknemer maximaal 104 weken aaneengesloten recht op een Ziektewetuitkering. De uitkering is net zo hoog als het Ziektewetdagloon, dus 100% van het loon.
 
Verlof als zelfstandige
Als de zzp-er zich vrijwillig hiervoor heeft verzekerd bij het UWV kan zij in aanmerking komen voor verlof. In andere gevallen is er geen recht op een uitkering bij zwangerschapsverlof.
 
Ontslag
Een zwangere werknemer mag niet worden ontslagen en ook niet tijdens de eerste twaalf weken na de bevalling. Alleen in speciale gevallen is ontslag mogelijk.
 
Sollicitatie
Als een werknemer solliciteert, mag de werkgever de werknemer niet afwijzen vanwege zwangerschap. De werknemer hoeft tijdens het sollicitatiegesprek de zwangerschap niet te melden
 
Afloop arbeidscontract tijdens zwangerschap
Als het arbeidscontract afloopt tijdens de zwangerschap van de werknemer, dan kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen.
 

Gerelateerd nieuws


Meer uit deze rubriek